Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/141/0 Ośrodek Kółek Rolniczych w Sławęcinie powiat ząbkowicki 1964 - 1968 0 Unroll
Number of units in the group: 10
84/142/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ziębicach powiat ząbkowicki [1946] 1950 - 1973 [1975] 0 Unroll
. Number of units in the group: 285
84/143/0 Urząd Gminy w Lubnowie [1972] 1973 - 1976 [1980] 0 Unroll
Protokoły sesji rady narodowej, protokoły posiedzeń prezydium rady narodowej, budżety gminy, protokoły z przeprowadzonych wyborów sołtysów, protokoły przekazania dokumentów Urzędu Gminy Lubnów do Urzędu Miasta i Gminy Ziębice i Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Number of units in the group: 14
84/144/0 Mapy topograficzne z powiatów: bystrzyckiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, noworudzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, ząkowickiego 1950 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 546
84/145/0 Urząd Miasta i Gminy w Ziębicach [1959] 1973 - 1990 [1992] 0 Unroll
Zarządzenia i decyzje Naczelnika Miasta i Gminy, charakterystyka miasta i gminy Ziębice, budżety, plany społeczno-gospodarcze, sprawozdania z wykonania planu społeczno-gospodarczego, sprawozdania z realizacji czynów społecznych, karty gospodarstw zlikwidowanych, sprzedaż, przekazanie nieruchomości rolnych, zmiany ewidencyjne, sprzedaż lokali - miejscowość Ziębice, Henryków, gmina Przeworno, nabycie prawa użytkowania wieczystego działek budowlanych. Number of units in the group: 190
84/146/0 Spółdzielnia - Ośrodek Rolny Kółek Rolniczych w Nowej Rudzie 1961 - 1969 0 Unroll
Number of units in the group: 62
84/147/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ząbkowicach Śląskich [1947] 1950 - 1973 [1975] 0 Unroll
Number of units in the group: 97
84/148/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bardzie Śląskim powiat ząbkowicki [1963] 1968 - 1973 [1975] 0 Unroll
Number of units in the group: 42
84/149/0 Sąd Obwodowy w Ziębicach [1864] 1879 - 1944 0 Unroll
Część opracowana: 1.Akta ogólne, 1911-1944, sygn. 1-4, 2.Akta gruntowe, 1925, sygn. 5. Number of units in the group: 12
84/150/0 Powiatowa Kasa Oszczędności w Kłodzku Filia w Nowej Rudzie 1919 - 1942 0 Unroll
Brak sygn.: 25, 26 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Number of units in the group: 51
84/151/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Ząbkowicach Śląskich [1945] 1950 - 1975 [1994] 0 Unroll
Protokoły sesji powiatowej rady narodowej, protokoły posiedzeń komisji rady, protokoły posiedzeń prezydium powiatowej nady narodowej, uchwały prezydium powiatowej rady narodowej, zarządzenia prezydium powiatowej rady narodowej, decyzje Naczelnika Powiatu, plany pracy wydziałów prezydium powiatowej rady narodowej, skargi i wnioski, wybory sołtysów - zebrania wiejskie, akta szkół podstawowych - projekty organizacyjne, oświata - sprawozdania statystyczne, sprawozdania z działalnosci prezydium powiatowej rady narodowej, materiały radiowęzła prezydium powiatowej rady narodowej, protokoły i sprawozdania z kontroli wydziałów prezydium powiatowej rady narodowej, plany i programy rozwoju handlu i usług, karty zabytków nieruchomych, decyzje lokalizacji szczegółowej, akta gospodarstw rolnych przejętych decyzją sądu na skarb państwa, materiały dotyczące likwidacji powiatu ząbkowickiego, Referat Wojskowy: plany pracy, sprawozdania z działalności, odprawy szkoleniowe, sprawy poboru - sprawozdania, rejestry poboru i odroczeń, rejestracja przedpoborowych, sprawy ogólno-organizacyjne. Brak sygn.: 29a, 34, 42 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). 2009 rok: -nab. nr 1858 (13 j.a., 0,17 mb) - aktotwórca: Urząd Powiatowy w Ząbkowicach Śląskich, -nab. nr 1859 (115 j.a., 0,80 mb) - aktotwórca: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ząbkowicach Śląskich, -nab. nr 1874 (7 j.a., 0,13 mb) - akrotwórca: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ząbkowicach Śląskich. 2013 rok: -nab. nr 2087 (1 j.a., 0,01 mb) - aktotwórca: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ząbkowicach Śląskich. 2014 rok: -nab. nr 2191 (34 j.a., 0,44 mb) - aktotwórca: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ząbkowicach Śląskich, -nab. nr 2192 (4 j.a., 0,11 mb) - aktotwórca: Urząd Powiatowy w Ząbkowicach Śląskich. 2019 rok: -nab. nr 2459 (127 j.a., 0,54 mb) - aktotwórca: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ząbkowicach Śląskich, -nab. nr 2460 (1 j.a., 0,09 mb) - aktotwórca: Urząd Powiatowy w Ząbkowicach Śląskich, -nab. nr 2485 (48 j.a., 0,27 mb) - aktotwórca: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ząbkowicach Śląskich, -nab. nr 2517 (10 j.a., 0,25 mb) - aktotwórca: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ząbkowicach Śląskich. Number of units in the group: 765
84/152/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla Kamieniec Ząbkowicki powiat ząbkowicki 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 50
84/153/0 Vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sarbach powiat Strzelin - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
84/154/0 Vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przewornie powiat Strzelin - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
84/155/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Złotym Stoku powiat ząbkowicki 1945 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 21
84/156/0 Vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrężnej powiat strzeliński - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
84/157/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Długopolu Górnym, powiat bystrzycki 1953 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 18
84/158/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Zielony Sztandar" w Dolniku powiat bystrzycki 1952 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 4
84/159/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Nowe Życie" w Goworowie powiat bystrzycki 1953 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 5
84/160/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Braterstwo" w Gniewoszowie powiat bystrzycki 1954 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 3
Showing 141 to 160 of 1,522 entries.