Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
82/70/0 Klasztor Franciszkanów w Raciborzu 1722 - 1743 0 Unroll
Dokumenty /1722-1743/ - układ chronologiczny Zapisy pia causa. Number of units in the group: 4
82/71/0 Klasztor Kapucynów w Nysie 1677 - 1810 0 Unroll
Dokumenty /1677-1810/ - układ chronologiczny Statuty zakonu, ustalanie nabożeństw dla dobrodziejów zakonu, sprawy kultu religijnego, utworzenie III Zakonu św. Franciszka, odpusty, testamenty, legaty, zapisy pia causa, zwolnienia od poddaństwa, świadectwa urodzenia i chrztu, świadectwa studiów teologicznych, pokwitowania podatkowe, zezwolenia na wstąpienia do klasztoru, paszport wystawiony dla prowincjała zakonu. Number of units in the group: 112
82/72/0 Klasztor Kapucynów w Świdnicy 1538 - 1751 0 Unroll
Dokumnety /1538-1751/ - układ chronologiczny Użytkowanie zamku w Świdnicy i jego zastaw, testament rodziny von Nostitz, przejęcie zamku przez zakon, zezwolenie na sprowadzenie z Austrii komunikantów i mszalnego wina. Number of units in the group: 12
82/73/0 Klasztor Karmelitów w Kożuchowie 1686 - 1765 0 Unroll
Dokumenty /1686-1765/ - układ chronologiczny Zatwierdzenie kupna zamku w Kożuchowie przez konwent karmelitów, zapisy testamentowe na rzecz klasztoru. Number of units in the group: 6
82/74/0 Klasztor Karmelitów w Strzegomiu, pow. świdnicki 1331 - 1804 0 Unroll
Fundacja klasztoru, kontrakty kupna-sprzedaży, fundacje, zapisy pia causa, sprawy testamentowe i spadkowe, sprawy sporne i orzeczenia, sprawy sądowe, odpusty, dyspensy małżeńskie, sprawy metrykalne, opieka nad chorymi, zwolnienia z poddaństwa, wypisy z ksiąg radzieckich, zatwierdzenia wcześniejszych dokumentów, poświadczenia. -60 j.a. Number of units in the group: 63
82/75/0 Klasztor Karmelitów w Trzcinicy Wielkiej, pow. wołowski 1676 - 1779 0 Unroll
Dokumenty /1676-1779/ - układ chronologiczny Budowa i uposażenie klasztoru, darowizny, fundacje na rzecz klasztoru, kontrakty kupna-sprzedaży i dzierżaw, zapisy pia causa, świadectwa chrztu, zwolnienia z poddaństwa, zezwolenia na wstąpienie do klasztoru. Number of units in the group: 31
82/76/0 Klasztor Karmelitów w Wołowie 1682 - 1808 0 Unroll
Dokumenty /1682-1808/ - układ chronologiczny Fundacja klasztoru i jego uposażenie, pożyczki, obligacje i listy hipoteczne, pokwitowaia spłaconych zobowiązań,sprawy spadkowe, testamenty, zapisy pia causa, orzeczenia w sprawach spornych, sprawy finansowo-majątkowe, kontrakty kupna-sprzedaży. Number of units in the group: 86
82/77/0 Klasztor Klarysek w Głogowie 1307 - 1781 0 Unroll
Dokumenty /1307-1781/ - układ chronologiczny Kontrakty kupna-sprzedaży wsi i nieruchomości, sprawy majątkowe, pożyczki i zastawy, dzierżawy, cesje, pokwitowania spłaconych zobowiązań, pełnomocnictwa, sprawy spadkowe, sprawy opiekuńcze, sprawy ludności pańszczyźnianej i rzemieślniczej, orzeczenia sądowe, zatwierdzenia wyboru kseni, kontrybucje, podatki, rekwizycje i kwaterunki we wsiach klasztornych, sprawy organizacyjne klasztoru i opactwa, uposażenie altarystów, potwierdzenia dokumentów, nadania i darowizny, testamenty, instrumenty notarialne. Number of units in the group: 381
82/78/0 Klasztor Krzyżowców w Nysie 1239 - 1786 0 Unroll
Dokumenty /1239-1786/ - układ chronologiczny Potwierdzenia otrzymanych przywilejów i uprawnień, zatwierdzenia aktów sprzedaży-kupna wsi, gruntów ornych, sołectw, domów, ogrodów, kramów i czynszów wieczystych, zamiany nieruchomości, sprawy pożyczek i ich spłat, ustalanie przynależności klasztoru do diecezji praskiej, uposażenie probostwa w Nysie, darowizny i legaty, uposażenie sołectwa we wsiach klasztornych, objęcie na własność szpitala w Nysie, zapisy pia causa, obsadzanie wakatów kościelnych, wybory superiora zakonu i prepozytów, widymusy. Number of units in the group: 161
82/79/0 vacat - Klasztor Magdalenek w Lubaniu - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
82/80/0 Klasztor Magdalenek w Nowogrodźcu, pow. bolesławiecki 1247 - 1789 0 Unroll
Dokumenty /1247-1789/ - układ chronologiczny Uposażenie klasztoru, nadania i darowizny, kontrakty kupna-sprzedaży wsi, łąk i młynów, orzeczenia w sprawach spornych, pokwitowania z tytułu spłaconych zobowiązań, regulamin ustalajacy sposób spędzania niedziel i dni światecznych, akty zapewniające klasztorowi opiekę cesarską i książąt śląskich, zatwierdzenia wyboru przeoryszy, umowa z radą m. Nowogrodźca w sprawie jurysdykcji, nadania w lenno wsi klasztornej oraz młynów, instrumenty notarialne, widymusy i transumpty, ius patronatus, zwolnienia od czynszów, poświadczenia nadanych dóbr i przywilejów, obsadzanie stanowisk kościelnych, fundacje ołtarzy. Number of units in the group: 114
82/81/0 Klasztor Magdalenek w Nysie 1626 - 1803 0 Unroll
Dokumenty /1626-1803/ - układ chronologiczny Umowy kupna-sprzedaży wsi, gruntów ornych, sołectw i innych nieruchomości, prawo warzenia i wyszynku piwa, udzielanie pożyczek na obligacje i hipotekę, dzierżawy, zezwolenia z poddaństwa, sprawy testamentowe i spadkowe, opieka nad małoletnimi, przyjęcie przez klasztor szpitala w Nysie, inwentarze spuścizn po zmarłych braciach, świadectwa chrztu. -107 j.a. Number of units in the group: 107
82/82/0 Klasztor Magdalenek w Szprotawie 1260 - 1786 0 Unroll
Dokumenty /1260-1786/ - układ chronologiczny Lokacje wsi, widimusy, prawo patronatu, ustalenie jurysdykcji kościelnej, obligacje i listy hipoteczne, zapisy na utrzymanie ołtarza i altarystów, sprzedaże czynszu wieczystego z prawem odkupu, sprawy spadkowe, akta kupna-sprzedaży wsi i gruntów, dzierżawy, darowizny, umowy dotyczące rozgraniczenia posiadłości klasztornych i miejskich, pokwitowania spłaconych zobowiązań, obsadzanie wakatów, odpusty, ekskumenika z powodu zajęcia majątku klasztornego, uposażenie szpitala w Szprotawie, zezwolenia na wstąpienia do klasztoru, instrumenty notarialne, uwierzytelnienia nadanych przywilejów, sprawy jurysdykcji nad poddaną ludnością, wizytacje klasztoru, uwolnienia wsi klasztornych od kwaterunku wojskowego. Number of units in the group: 297
82/83/0 Klasztor Minorytów w Głogówku, pow. prudnicki 1482 - 1778 0 Unroll
Dokumenty /1482-1778/ - układ chronologiczny Fundacje, zapisy pia causa, potwierdzenia aktów kupna-sprzedaży, ugody w sprawach spornych, sprawy spadkowe, pokwitowania spłaconych zobowiązań, zapisy dożywocia, pożyczki, uwolnienia klasztornych wsi od kwaterunku. - 46 j.a. Number of units in the group: 46
82/84/0 Klasztor Minorytów w Koźlu 1431 - 1792 0 Unroll
Dokumenty dotyczące fundacji klasztoru, nadania majątkowe, instrumenty notarialne, potwierdzenia wcześniejszych dokumentów, nadania ogrodów, czynszów, testamenty, spory majątkowe, rozporządzenia władz, fundacje mszy, skargi na zakonników, poświadczenia, obsadzanie stanowisk kościelnych, obligacje, sprawy finansowe. -59 j.a. Number of units in the group: 59
82/85/0 Klasztor Minorytów w Lwówku Śląskim 1517 - 1543 0 Unroll
Dokumenty /1517, 1543/ Odbudowa klasztoru i kościoła, sprzedaż czynszu w naturze. Number of units in the group: 2
82/86/0 Klasztor Minorytów w Opolu 1313 - 1808 0 Unroll
Dokumenty /1313-1808/ - układ chronologiczny Zapisy pia causa, obligacje na zaciągnięte pożyczki, legaty, fundacje, darowizny na rzecz klasztoru, stawy, młyny, wyszynk piwa, sprawy spadkowe i testamentowe, pokwitowania spłaconych zobowiązań, sprawy sporne dot. prawa własności, akta kupna-sprzedaży nieruchomości, orzeczenia sądowe dotyczące roszczeń pieniężnych, umowy dotyczace wymiaru deputatu, instrumenty notarialne, potwierdzenia wcześniejszych nadań. Number of units in the group: 75
82/87/0 Klasztor Minorytów św.Krzyża w Środzie Śląskiej 1435 - 1803 0 Unroll
Dokumenty /1435-1803/ - układ chronologiczny Kontrakty kupna-sprzedaży łanów uprawnych, wsi lub czynszów, dzierżawy gruntów ornych, czynszów, świadectwa dobrego prowadzenia się, pożyczki, obligacje, zastawy, spuścizny i sprawy spadkowe, orzeczenia i sprawy sądowe, zaświadczenia o złożeniu przysięgi wierności panującemu, uwierzytelnienia dokumentów, poświadczenia ławy i rady miejskiej rozporządzenia władz franciszkanów prowincji czeskiej. Number of units in the group: 98
82/88/0 Klasztor Minorytów w Świdnicy 1249 - 1783 0 Unroll
Dokumenty /1249-1783/ - układ chronologiczny Ugoda zawarta z prowincjałem w sprawie restytucji i renowacji klasztoru, ustalenie czynszów, spory o czynsze, obsada wakatów kościelnych, sprawy wyznania augsburskiego, testamenty, prawo patronatu, kupno-sprzedaż nieruchomości, sprawy obrzędów religijnych i odprawiania nabożeństw za zmarłych dobrodziejów, odpusty, fundacje, pożyczki i spłaty długów, obligacje, kupno-sprzedaż kramów, budowa nowej krypty w kościele, orzeczenia sądowe w sporze z kolegium jezuickim i proboszczem parafii a gwardianem klasztoru. Number of units in the group: 135
82/89/0 Klasztor Premonstratensek w Czarnowąsach, pow. opolski 1223 - 1806 0 Unroll
Dokumenty /1223-1806/ - układ chronologiczny Przywileje, nadania wsi, sprawy graniczne, sporne, daniny i powinności służebne, dochody z sołectw, młynów, kramów, potwierdzenia kupna-sprzedaży sołectw, młynów, dochodów z kramów i czynszów wieczystych, zagospodarowanie pustek i ugorów, rejestry pomiarów lasów klasztornych, uposazenia dla altarystów, obsadzanie wakatów, sprawy opiekuństwa, odpusty, założenie klasztoru w Rybniku, przeniesienie klasztoru do Czarnowąsów, zwolnienia od powinności. Aneks: Dokument dotyczący dziesięciny / z dn. 30.XI.1282/ - 1j. Number of units in the group: 167
Showing 61 to 80 of 2,866 entries.