Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
711/15/0 Stowarzyszenie Europejskie dla stworzenia Fundacji w celu obrony i propagowania Wolności Słowa i Praw Człowieka w Europie Centralnej i Wschodniej - Crea Paris 1988-1988 0 Unroll
Statut Stowarzyszenia. Number of units in the group: 1
711/16/0 Zjednoczenie Polskiego Uchodźstwa Wojennego we Francji 1947-1948 0 Unroll
Protokoły z zebrań Zarządu Tymczasowego Zjednoczenia Polskiego Uchodźstwa Wojennego we Francji. Number of units in the group: 1
711/17/0 Komitet Budowy Pomnika Polaków Walczących o Wolność Francji podczas II wojny światowej 1975-1975 0 Unroll
Statuty, protokoły zebrań Zarządu, korespondencja. Number of units in the group: 3
711/18/0 Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum i Liceum polskiego w Les Ageux 1949-1975 0 Unroll
Korespondencja, materiały dydaktyczne, programy nauczania. Number of units in the group: 7
711/19/0 Związek Rezerwistów i byłych Wojskowych Polskich we Francji - Koło Paryż 1925-1991 0 Unroll
Protokoły zebrań, okólniki, korespondencja w sprawach związkowych i prywatnych, wycinki prasowe. Number of units in the group: 68
711/20/0 Stowarzyszenie Wspólnota Polsko-Francuska 1976-1980 0 Unroll
Statuty, protokoły, korespondencja, materiały. Number of units in the group: 7
711/21/0 Federacja Polskich Obrońców Ojczyzny 1947-1980 0 Unroll
Protokoły, sprawozdania, sprawozdania finansowe, materiały. Number of units in the group: 6
711/22/0 Skarb Narodowy we Francji 1947-1989 0 Unroll
Statut, protokoły z posiedzeń, korespondencja, wykazy, akta finansowe, biuletyny i broszury. Number of units in the group: 25
711/23/0 Komitet Wyborczy Polaków Naturalizowanych 1969-1977 0 Unroll
Korespondencja, wykazy wyborców. Number of units in the group: 13
711/24/0 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów - Koło Paryż 1941-1998 0 Unroll
Akta organizacyjne (statuty, protokoły), korespondencja, akta finansowe, materiały Number of units in the group: 291
711/25/0 Związek Harcerstwa Polskiego we Francji 1944-1951 0 Unroll
Protokoły, akta finansowe, korespondencja, materiały. Number of units in the group: 21
711/26/0 Stowarzyszenie Przyjaciół Konfederacji Polski Niepodległej 1973-1994 0 Unroll
Sprawozdania, korespondencja, wycinki prasowe, sprawy finansowe, biuletyny informacyjne. Number of units in the group: 22
711/27/0 Societe Civile Immobiliere Moderne de Lille 1948-1974 0 Unroll
Sprawy organizacyjne, finansowe, korespondencja. Number of units in the group: 10
711/28/0 Stowarzyszenie "Szkoła Polska" w Paryżu [1939] 1992-1995 0 Unroll
Statut, rozporządzenia, dzienniki lekcyjne z 1939 roku, akt spraw organizacyjnych. Number of units in the group: 42
711/29/0 Komitet Pomocy Polakom we Francji 1940-1992 0 Unroll
Akta w sprawach organizacyjnych, finansowych, akta osobowe Number of units in the group: 1588
711/30/0 Polskie Zjednoczenie Katolickie 1975-1996 0 Unroll
Statut, sprawozdania, korespondencja, materiały. Number of units in the group: 7
711/31/0 Polski Związek Mężów Katolickich we Francji 1979-1995 0 Unroll
Protokoły Walnych Zjazdów, korespondencja, materiały. Number of units in the group: 4
711/32/0 Stowarzyszenie Architektów Polskich we Francji 1977-1981 0 Unroll
Statut, korespondencja. Number of units in the group: 2
711/33/0 Związek Stowarzyszeń Dzieci Polskich we Francji XX wiek 0 Unroll
Statut Number of units in the group: 1
711/35/0 Zjednoczenie Polskich Uchodźców w Niemczech 1976-1978 0 Unroll
Biuletyny, materiały. Number of units in the group: 2
Showing 1 to 20 of 20 entries.