Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
716/1/1 Archiwum rodziny Georgette i Antoniego Brableców 1920-2002 0 Unroll
Dokumenty osobiste, fotografie rodzinne, korespondencja. Number of units in the group: 0
716/1/2 Archiwum Adama Bocheńskiego 1940-2000 0 Unroll
Dokumenty osobiste, fotografie rodzinne, korespondencja. Number of units in the group: 0
716/1/3 Archiwum Jana Caputy 1935-1950 0 Unroll
Dokumenty i fotografie rodzinne. Number of units in the group: 0
716/1/4 Archiwum Roselyne de Chollet 1930-1960 0 Unroll
Bardzo bogaty zbiór fotografii obejmujący tematycznie polską emigrację w Niemczech w latach 1946-1950, działalność American-Polish War Relief, działalność ks. abp. Józefa Gawliny oraz Floriana Piskorskiego jako delegata Polonii amerykańskiej na Europę. Number of units in the group: 0
716/1/5 Archiwum rodziny Czetwertyńskich 1850-1990 0 Unroll
Dokumenty osobiste, materiały do genealogii rodziny, akta dotyczące posiadłości rodowej i odbudowy kościoła w Skidlu, albumy fotograficzne rodzinne, dziennik matki Karoliny, Marii Czetwertyńskiej, z okresu 1940-1980, korespondencja członków rodziny Czetwertyńskich, życiorys Aleksandra Przeździeckiego oraz maszynopis jego biografii, księga gości domu Czetwertyńskich. Number of units in the group: 0
716/1/6 Archiwum Tadeusza Górowskiego 1940-1941 0 Unroll
Dokumenty osobiste, odznaczenia własne, korespondencja, fotografie, negatywy celuloidowe i szklane. Number of units in the group: 0
716/1/7 Archiwum Tadeusza Guirarda 1940-1952 0 Unroll
Dokumenty osobiste, fotografie z okresu II Wojny Światowej, w szczególności z frontu afrykańskiego, dokumentujące życie codzienne żołnierzy – ćwiczenia, próby teatralno-wokalne, a także wizytę gen. Władysława Andersa. Number of units in the group: 0
716/1/8 Archiwum Heleny Lübke 1940-1946 0 Unroll
Korespondencja od internowanych żołnierzy do Heleny Lübke w sprawie pomocy – prośby, podziękowania. Number of units in the group: 0
716/1/9 Archiwum Stanisława Michalskiego 1930-1970 0 Unroll
Fotografie rodzinne, korespondencja. Number of units in the group: 0
716/1/10 Archiwum Agathona Aerniego 1900-1997 0 Unroll
Zbiór zawiera materiały dotyczące Polaków w Szwajcarii oraz korespondencję A. Aerniego z polskimi organizacjami. Number of units in the group: 6
716/1/11 Archiwum Kazimierza Małachowskiego 1940-1993 0 Unroll
dokumenty osobiste, fotografie z okresu internowania Number of units in the group: 14
716/1/12 Archiwum Czarneckich (korespondencja szwajcarska od Kazimierza Szemiotha) 1977-1988 0 Unroll
Korespondencja Kazimierza Szemiotha do Renaty i Jerzego Czarneckich. Listy zdobione są akwarelami artysty. Number of units in the group: 1
716/1/13 Archiwum Wiktora Trościanko 1969-1990 0 Unroll
Dokumenty osobiste, teksty audycji radiowych "Wolna Europa" Number of units in the group: 0
716/1/14 Archiwum Henryka Węgier-Kellera 1976-2003 0 Unroll
Korespondencja, fotografie, dokumentacja dotycząca odnowienia kapliczki Jacka Stryjeńskiego w Rueun, opracowanie dotyczące polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii Number of units in the group: 3
716/1/15 Archiwum Jana Venuleta 1976-2003 0 Unroll
Korespondencja, wycinki prasowe, dokumenty dotyczące stosunków polsko-żydowskich Number of units in the group: 0
716/1/16 Archiwum Elżbiety Brodzik 1970-2000 0 Unroll
Number of units in the group: 1
716/2/1 Spuścizna Krystyny i Jana Zbigniewa Bemów 1940-2017 0 Unroll
Projekty architektoniczne, projekty kart pocztowych, medali, pomników, rysunki, szkice, akwarele, dokumenty osobiste, fotografie rodzinne. Number of units in the group: 0
716/2/2 Spuścizna Ojca prof. Józefa Bocheńskiego 1902-2000 0 Unroll
Publicystyka w zakresie filozofii, logiki, polityki, dokumenty z działalności społeczno-politycznej dotyczące np. Ost-Kolleg w Kolonii, Polskiej Misji Katolickiej w Marly, Fundacji Dom Polski, Arcybiskupiego Ośrodka Dokumentacji dla Spraw Kościoła w Polsce, Instytutu Europy Wschodniej we Fryburgu, Polskiego Katolickiego Stowarzyszenia Uniwersyteckiego VERITAS, Radia Wolna Europa, Polonii w Szwajcarii i innych. Ponadto: dokumenty i przedmioty osobiste, korespondencja, fotografie. Number of units in the group: 0
716/2/3 Spuścizna dra Ludwika Bronarskiego 1929-1980 0 Unroll
Maszynopisy wydania Dzieł wszystkich Fryderyka Chopina z naniesionymi odręcznie uwagami i komentarzami oraz korespondencja z wydawcami, notatki do publikacji Chopin i Włochy, artykuły, plakaty, dokumenty osobiste, fotografie rodzinne, programy koncertów. Number of units in the group: 0
716/2/4 Spuścizna prof. Eduarda Crosa 1917-1944 0 Unroll
Konspekty wykładów o tematyce związanej z literaturą polską, maszynopisy prac literackich, m.in. "Drogami czynu", "Bałaganiada", "Drzemiące wulkany". Number of units in the group: 0
716/2/5 Spuścizna Marii i prof. Zygmunta Estreicherów 1930-2000 0 Unroll
Materiały dotyczące życia zawodowego, wiersze i artykuły Zygmunta i materiały działalności społecznej Marii, dokumenty osobiste, korespondencja rodzinna, fotografie rodzinne. Number of units in the group: 0
716/2/6 Spuścizna prof. Stefana Estreichera 1950-1990 0 Unroll
Praca dyplomowa, konspekty wykładów, artykuły naukowe z dziedziny astronomii, dokumenty osobiste. Number of units in the group: 0
716/2/7 Spuścizna Lidii Giedroyc 1940-1990 0 Unroll
Obrazy, rysunki, akwarele, rzeźby, dokumenty osobiste, plakaty i katalogi wystaw, wycinki prasowe, korespondencja, fotografie, przedmioty osobiste. W spuściźnie znajdują się również dokumenty prywatne jej męża, doktora Tadeusza Lisika. Niezidentyfikowane taśmy szpulowe. Number of units in the group: 0
716/2/8 Spuścizna Stanisława Gliwy 1960-1980 0 Unroll
Autorskie karty pocztowe, karty i druki okolicznościowe, korespondencja. Number of units in the group: 0
716/2/9 Spuścizna Victora Guirarda 1940-2007 0 Unroll
Obrazy, rysunki, dokumenty osobiste, druki ulotne, korespondencja i fotografie. Number of units in the group: 0
716/2/10 Spuścizna Mieczysława de Habicht 1939-1977 0 Unroll
Fotografie dokumentujące m.in. spotkania Mieczysława de Habicht z papieżem Pawłem VI, korespondencja m.in. z papieżem Janem Pawłem II, kardynałem Stefanem Wyszyńskim oraz swoim ojcem Kazimierzem, zaproszenia, życzenia świąteczne, dokumenty osobiste. Number of units in the group: 0
716/2/11 Spuścizna Marii i Kazimierza Karnkowskich 1800-2017 0 Unroll
Prace naukowe, genealogiczne i publicystyczne, bogate kolekcje znaczków, kart pocztowych, medali, starych map, dokumentów i monet, dokumenty osobiste, korespondencja, fotografie rodzinne. Number of units in the group: 0
716/2/12 Spuścizna Elżbiety i Tadeusza Kilarskich 1980-2017 0 Unroll
Artykuły i publikacje, dokumenty osobiste, korespondencja, fotografie. Number of units in the group: 0
716/2/13 Spuścizna Suzanne Konopki-Leisi i dra Jana Konopki 1930-2016 0 Unroll
Artykuły i publikacje, dokumenty osobiste, korespondencja, fotografie. Number of units in the group: 0
716/2/14 Spuścizna Heleny Laubitz 1940-1944 0 Unroll
Korespondencja w sprawie pomocy internowanym żołnierzom polskim w Szwajcarii oraz poszukiwania zaginionych w czasie wojny Polaków. Number of units in the group: 0
716/2/15 Spuścizna Eugeniusza Lukasa 1940-1949 0 Unroll
Około 3000 negatywów wraz ze szczegółowymi opisami, obrazujących życie żołnierzy polskich internowanych podczas II Wojny Światowej na terenie Szwajcarii, głównie we Fryburgu. Number of units in the group: 3000
716/2/16 Spuścizna Kazimierza Lutosławskiego 1911-1913 0 Unroll
Programy dydaktyczno-wychowawcze dla młodzieży, artykuły dotyczące skautingu, wypisy z literatury. Number of units in the group: 0
716/2/17 Spuścizna dra Jana Modzelewskiego 1918-1947 0 Unroll
Dokumenty osobiste, fotografie, korespondencja. Część dokumentów w postaci fotokopii. Number of units in the group: 0
716/2/18 Spuścizna prezydenta Gabriela Narutowicza 1877-1925 0 Unroll
Notatki, szkice prac naukowych, artykuły, korespondencja, wycinki prasowe, portret. Number of units in the group: 0
716/2/19 Spuścizna dra Henryka Opieńskiego i Lydii Barblan-Opieńskiej 1832-1985 0 Unroll
Dokumenty osobiste Lydii i Henryka, dokumenty działalności zawodowej, dokumenty rodzinne, akta dotyczące założenia i działalności zespołów wokalnych, materiały biograficzne: świadectwa, dyplomy ukończenia uczelni, dyplomy honorowe, legitymacje, fotografie rodzinne, materiały do genealogii rodziny Opieńskich i Barblan, w tym listy rodziców Józefa i Ludwiki Opieńskich, nekrologi, domowe księgi gości domu Opieńskich w Morges, bogata korespondencja Henryka do pierwszej żony Anny Krzymuskiej zmarłej w 1923 r. i korespondencja od różnych postaci życia muzycznego, literackiego, społeczno-politycznego, w tym listy od przyjaciół z dzieciństwa i młodości: Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Lucjana Rydla i innych, korespondencja z instytucjami muzycznymi i społecznymi, korespondencja do Lydii po śmierci Henryka, z lat 1943-1983, artykuły i notatki, wydawnictwa o tematyce muzycznej, zaproszenia na koncerty, programy koncertów własnych i obcych, wycinki prasowe, fotografie rodzinne Opieńskich i Barblan. Przedmioty i pamiątki osobiste, takie jak: batuty, obrazy, odznaczenia, medale, porcelana, szarfy z wieńców pożegnalnych z pogrzebu Henryka. Bogata kolekcja nut. Oryginał tekstu Henryka Sienkiewicza o literaturze polskiej, rękopis wiersza Wyspiańskiego. Number of units in the group: 0
716/2/20 Spuścizna prof. Zbigniewa Pląskowskiego 1990-1992 0 Unroll
Dokumenty w sprawie budowy pomnika stoczniowców poległych w 1970 r. w Gdańsku, korespondencja, fotografie. Number of units in the group: 0
716/2/21 Spuścizna Pawła Polachowskiego 1940-1983 0 Unroll
Dwa ołtarze polowe, tablice pamiątkowe i inne przedmioty dotyczące internowania, korespondencja w sprawie akcji wysyłki paczek do Polski w stanie wojennym, spisy darów, wycinki prasowe z artykułami na ten temat, fotografie rodzinne. Number of units in the group: 0
716/2/22 Spuścizna dra Janusza Rakowskiego 1890-2000 7540 Unroll
Rękopisy prac naukowych i literackich, artykuły, notatki, teksty przemówień, referatów naukowych, wypowiedzi, wiersze i teksty literackie, rysunki, akwarele, rzeźby, drzeworyty wraz z matrycami, obrazy olejne; dokumenty osobiste i rodzinne, fotografie, przedmioty osobiste, korespondencja prywatna oraz związana z funkcją delegata emigracyjnego rządu RP. Number of units in the group: 0
716/2/23 Spuścizna prof. Konstantego Régameya 1920-1980 0 Unroll
Dokumenty działalności społeczno-politycznej, fotografie, korespondencja rodzinna. Number of units in the group: 0
716/2/24 Spuścizna Teresy i Mariana Respondów 1899-1993 0 Unroll
Dokumenty działalności społeczno-politycznej, fotografie, korespondencja. Number of units in the group: 0
716/2/25 Spuścizna dra Jerzego Ruckiego 1919-2001 0 Unroll
Dokumenty działalności społeczno-politycznej, wiersze, teksty artykułów, przemówień, fotografie, korespondencja. Number of units in the group: 0
716/2/26 Spuścizna Elżbiety Rufener-Sapiehy 1890-1990 0 Unroll
Dokumenty dotyczące działalności charytatywnej, korespondencja, fotografie, wpinki polityczne i religijne, kasety video, wycinki prasowe. Number of units in the group: 0
716/2/27 Spuścizna dra Tadeusza Skowrońskiego 1900-2000 0 Unroll
Artykuły, dokumenty osobiste i rodzinne, dokumenty dotyczące działalności politycznej, obszerna korespondencja i fotografie, filmy prywatne, wycinki prasowe. Number of units in the group: 0
716/2/28 Spuścizna Andrzeja Tadeusza Stryjeńskiego 1920-1980 0 Unroll
Dokumenty osobiste, korespondencja, fotografie, wycinki prasowe. Number of units in the group: 0
716/2/29 Spuścizna Danuty i Jacka Stryjeńskich 1920-2000 0 Unroll
Obrazy, akwarele, rysunki, projekty prac dekoratorskich i kostiumowych, linoryty wraz z matrycami, wizualizacje witraży, makieta kurtyny i sufitu, teatr marionetek, dokumenty osobiste, fotografie rodzinne. Number of units in the group: 0
716/2/30 Spuścizna Ludwiki i Jacka Sygnarskich 1920-2017 0 Unroll
Dokumenty osobiste, dokumenty działalności, fotografie, korespondencja, wycinki prasowe. Number of units in the group: 0
716/2/31 Spuścizna prof. Mieczysława Taubego 1940-2009 0 Unroll
Prace naukowe, dokumenty osobiste, odznaczenia, korespondencja, fotografie i wycinki prasowe. Number of units in the group: 0
716/2/32 Spuścizna ks. Wacława Tworkowskiego 1915-1956 0 Unroll
Artykuły o wydaniu encyklopedii lozańskiej, korespondencja, dokumenty oraz listy Simone Giron z lat 1942-1946 w sprawie testamentu Ignacego Paderewskiego. Number of units in the group: 0
716/2/33 Spuścizna s. Dominiki Zalewskiej 1940-2000 0 Unroll
Artykuły, dokumenty osobiste, korespondencja, fotografie, wycinki prasowe. Number of units in the group: 0
716/2/34 Spuścizna Wandy Brysz 1950-2017 0 Unroll
Dokumenty osobiste i rodzinne, fotografie, dyplomy także Juliana Brysza, Number of units in the group: 0
716/2/35 Spuścizna Józefa Turczyńskiego 1913-1958 0 Unroll
Druki reklamowe koncertów Józefa Turczyńskiego, zaproszenia. Number of units in the group: 4
716/3/1 Arcybiskupi Ośrodek Dokumentacji dla Spraw Kościoła w Polsce 1953-1970 0 Unroll
wypisy z prasy, wycinki prasowe, artykuły dotyczące sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce; egzemplarze czasopisma KIPA wydawanego przez ADOK, materiały informacyjne, korespondencja. Number of units in the group: 0
716/3/2 Delegacja NSZZ „Solidarność” w Szwajcarii 1981-1989 0 Unroll
Materiały polityczne i propagandowe, dokumenty działalności, korespondencja Number of units in the group: 0
716/3/3 Fundacja „Archivum Helveto-Polonicum” 1997-2017 0 Unroll
Dokumenty działalności, dokumenty finansowe, druki ulotne, korespondencja, fotografie. Number of units in the group: 0
716/3/4 Fundacja Katolickiego Domu Polskiego we Fryburgu 1993-2007 0 Unroll
Dokumenty działalności, dokumenty finansowe, protokoły z zebrań rady, sprawozdania, korespondencja do Marii Estreicher oraz Jacka Sygnarskiego. Number of units in the group: 0
716/3/5 Fundacja Kościelskich w Genewie 1989-2017 0 Unroll
Dokumenty organizacyjne, sprawozdania z zebrań rady i jury, zawiadomienia o posiedzeniach, listy kandydatów do nagrody, dokumenty finansowe. Number of units in the group: 0
716/3/6 Instytut Europy Wschodniej we Fryburgu 1958-2005 0 Unroll
Dokumenty działalności statutowej, korespondencja, zaproszenia na imprezy kulturalne takie jak wystawy, konferencje naukowe itp., organizowane przez Instytut Europy Wschodniej we Fryburgu i Instytut Europy Wschodniej w Bernie. Number of units in the group: 0
716/3/7 Kiermasz Książki Polskiej SPK [Stowarzyszenia Polskich Kombatantów] w Szwajcarii 1961-1990 0 Unroll
Sprawozdania z działalności, dokumenty finansowe, bilanse, zestawienia przychodów i rozchodów, korespondencja, spisy książek, katalogi, cenniki. Number of units in the group: 0
716/3/8 Klub Polski w Bernie 1948-2001 0 Unroll
Dokumenty organizacyjne, statuty, dokumenty finansowe, sprawozdania kasowe, zaproszenia do udziału w walnych zebraniach, uczestnictwa w imprezach okolicznościowych, spotkaniach opłatkowych, koncertach, karty z życzeniami. Number of units in the group: 0
716/3/9 Koło Opieki nad Zabytkami Polskimi w Szwajcarii (KOZ) 1970-1995 0 Unroll
Dokumenty działalności, korespondencja, fotografie. Number of units in the group: 0
Showing 1 to 60 of 130 entries.