Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
705/1/0 Spuścizna Witolda Bronowskiego (1899-1975; prawnik, dyplomata, dziennikarz) 1856 - 1969 0 Unroll
1. Życiorysy - sygn. 1 2. Dokumenty osobiste - sygn. 2 3. Dokumenty osobiste z okresu studiów - sygn. 3 4. Sprawy wojskowe - sygn. 4 5. Działalność dydaktyczno-naukowa i społeczna na Uniwersytecie Poznańskim i w Katolickiej Szkole Społecznej w Poznaniu - sygn. 5 6. Praca w organizacjach międzynarodowych i udział w konferencjach - sygn. 6 7. Praca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - sygn. 7 8. Służba dyplomatyczna w okresie II wojny światowej - sygn. 8 9. Życie i działalność zawodowa w okresie powojennym - sygn. 9 10. Zainteresowania osobiste i próby twórczości artystycznej - sygn. 10 11. Odręczne notatki - sygn. 11 12. Majątek Tracewicze - sygn. 12-18 13. Dokumentacja dotycząca stanu zdrowia W. Bronowskiego - sygn. 19 14. Korespondencja wychodząca i wpływająca - sygn 20-23 15. Adresy, telegramy - sygn. 24 16. Bilety wizytowe - sygn. 25-26 17. Wycinki prasowe i druki zwarte zgromadzone przez W. Bronowskiego - sygn. 27 18. Dokumentacja dotycząca życia i działalności żony - Marii Bronowskiej - sygn. 28-29 19. Maszynopisy tekstów publicystycznych oraz zestawienie części ogłoszonych artykułów podpisanych przez M. J. Cory [ Maria Bronowska?] - sygn. 30 20. Materiały biograficzne matki i babki - sygn. 31 21. Materiały osób obcych - sygn. 32 22. Materiały nierozpoznane - sygn. 33 23. Album zdjęć - sygn. 34 24. Zbiór luźnych fotografii - sygn. 35 Number of units in the group: 35
705/2/0 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej w Watykanie 1920-1977 0 Unroll
Inwentarz posiada następujący układ działów (zgodnie z „Hasłami rejestratury” z 1933 r.): I – Państwa obce, sygn. 1-3; II – Stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z państwami obcymi, sygn. 4-43; III – Organizacje i instytucje międzynarodowe, sygn. 44-82; IV – Zagadnienia specjalne, sygn. 83-95; V – Emigracja, sygn. 96-117; VI – Prasa i propaganda, sygn. 118-168; VIII - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 169-228; IX – Sprawy konsularne, sygn. 229-231. Number of units in the group: 352
705/3/0 Spuścizna Karola Kleszczyńskiego (1917-1996; dziennikarz, działacz społeczno-polityczny) 1861-1996 0 Unroll
1. Prace twórcy spuścizny – 131 j.a. 1.1 Artykuły, prace literackie, przemówienia, audycje – 27 j.a. 1.2 Materiały warsztatowe – 109 j.a. 2. Materiały działalności twórcy spuścizny – 298 j.a. 2.1 Działalność wydawnicza i redakcyjna – 46 j.a. 2.2 Działalność społeczno-polityczna – 216 j.a. 2.3 Inna działalność – 6 j.a. 2.4 Działalność dziennikarska – 32 j.a. 3. Materiały biograficzne – 21 j.a. 3.1 Autobiografie – 5 j.a. 3.2 Dokumenty osobiste i dotyczące nauki, służby wojskowej, pracy – 7 j.a. 3.3 Pamiętniki, dzienniki – 4 j.a. 3.4 Materiały gospodarcze i majątkowe oraz dotyczące stanu zdrowia i śmierci – 5 j.a. 4. Korespondencja – 39 j.a. 5. Materiały o twórcy zespołu – 2 j.a. 6. Materiały rodzinne – 10 j.a. 7. Materiały osób obcych – 1 j.a. Number of units in the group: 665
705/4/0 Towarzystwo Studiów Irańskich w Teheranie [1925]1942-1946 0 Unroll
Na zawartość zespołu składa się: I. Dokumentacja aktowa: 1. Podstawy prawne działalności TSIR i organy zarządzające - sygn. 1-7, 2. Działalność sekcji TSIR - sygn. 8-25, 3. Korespondencja TSIR - sygn. 27-51, 4. Sprawy finansowe TSIR - sygn. 52-59, 5. Likwidacja TSIR- sygn. 60. II. Materiały ulotne: 1. Szkolnictwo i nauka - sygn. 61-87, 2. Kultura i sztuka - sygn. 88-97, 3. Religia - sygn. 98-104, 4. Zdrowie - sygn. 105-118, [syg. 112 powtórzona - błąd w IZA] 5. Praca - sygn. 119-127, 6. Obóż cywilny i pomoc wojenna - sygn. 128-151, 7. Życie społeczno-polityczne - sygn. 152-186 Number of units in the group: 186
705/5/0 Polska Rada Oświatowa w Libanie 1947-1948 0 Unroll
1.Regulamin Polskiej Rady Oświatowej (PRO), 2. Protokoły z zebrań PRO, 3. Protokoły z posiedzeń Komisji Studiów Wyższych PRO, 4. Protokół z posiedzenia Komisji dla Szkół Średnich PRO, 5. Protokół z posiedzenia Komisji dla Szkół Powszechnych PRO, 6. Powołanie Polskiego Funduszu Oświatowego (regulamin, korespondencja, projekt statutu), 7. Korespondencja PRO. Number of units in the group: 7
705/6/0 Instytut Polski w Bejrucie 1944-1949 0 Unroll
Na zawartość zespołu składa się: I. Dokumentacja aktowa: 1. Działalność popularyzatorska Instytutu i sekcja orientalistyczna - sygn. 1-2, 2. Korespondencja Instytutu - sygn. 3, 3. Studium Polonistyczne przy Instytucie - sygn. 4-21, 4. Kurs drukarsko-wydawniczy przy Instytucie - sygn. 22, 5. Informacje na temat działalności Instytutu - sygn. 23, 6. Dokumentacja zebrana przez Instytut - sygn. 24-30. II. Materiały ulotne: 1.Szkolnictwo i nauka - sygn. 31-54, 2. Kultura i sztuka - sygn. 55-101, 3. Życie społeczno-polityczne - sygn. 102-137, 4. Zdrowie - sygn. 138-141, 5. Religia - sygn. 142-152. Number of units in the group: 152
705/7/0 Spuścizna Stanisława Kościałkowskiego (1881-1960; historyk, badacz dziejów Litwy, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie) [1924-] 1941-1950 0 Unroll
1. Materiały dotyczące działalności - sygn. 1-5 2. Materiały biograficzne - sygn. 6-9 3. Korespondencja - sygn. 10 - 44 4. Zaproszenia, wizytówki - sygn. 45-46 5. Fotografie - sygn. 49 6. Załączniki - sygn. 50 Number of units in the group: 50
705/8/0 Spuścizna Kazimierza Papée (1889-1979;dyplomata, ambasador przy Stolicy Apostolskiej) 1863-1978 0 Unroll
1. Prace twórcy spuścizny sygn 1-11; 2. Materiały działalności twórcy spuścizny - sygn. 12-41; 3. Materiały biograficzne - sygn. 42-53; 4. Materiały gospodarcze i majątkowe - sygn. 54-58; 5. Korespondencja - sygn. 59-78; 6. Materiały o twórcy spuścizny - sygn. 79; 7. Materiały rodzinne - sygn. 80-86; 8. Fotografie - sygn. 87-353. Number of units in the group: 359
705/9/0 Zbiór materiałów archiwalnych dotyczących Milenium 1955-1990 0 Unroll
Przemówienia, listy okolicznościowe- sygn. 1 Zaproszenia, programy zagranicznch uroczystości milenijnych - sygn. 2 Opracowania okolicznościowe - sygn. 3 Biuletyny, programy, sprawozdania, odezwy - sygn. 4 Plakaty, karty okolicznościowe, koperty - sygn. 5 Rękopisy ( listy) - sygn. 6 Obrazki święte, medale okolicznościowe - sygn. 7 Fotografie - sygn. 8 Artykuły prasowe - sygn. 9-12 Materiały dot. poloników na Milenium - sygn. 13-14 Number of units in the group: 14
705/10/0 Zbiór materiałów archiwalnych dotyczących Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-2016 0 Unroll
1. Dokumenty osobiste 2. Fotografie 3. Albumy 4. Druku ulotne: afisze, plakaty, broszury, pocztówki 5. Pamiątki rzeczowe 6. Prasa i wycinki prasowe Number of units in the group: 241
705/11/0 Zbiór materiałów archiwalnych dotyczących arcybiskupa Józefa Gawliny 1942-2006 0 Unroll
1.Materiały biograficzne 2. Materiały działalności zawodowej i społeczno-politycznej 3. Prace J. Gawliny 4. Materiały o J. Gawlinie 5. Fotografie Number of units in the group: 26
705/12/0 Spuścizna literacka Wojciecha Bąka (1907-1961; pisarz, prozaik, poeta) 1936-1979 0 Unroll
Głównie maszynopisy utworów poetyckich, dramatów i fragmentów prozy. Number of units in the group: 35
705/13/0 Spuścizna Stefanii Okuniewskiej (1885-1974) 1851-1973 0 Unroll
Materiały osobiste twórcy spuścizny Korespondencja Kolekcje kartek i pocztówek. Number of units in the group: 47
705/14/0 Spuścizna rodziny Szenwiców 1913-1978 0 Unroll
Materiału osobiste Prace własne twórców spuścizny Materiały warsztatowe Number of units in the group: 13
705/15/0 Ambasada RP w Rzymie - szczątek zespołu 1926-1930 0 Unroll
Szczątek zespołu: 1. Umowy zbiorowe, 2.Kongresy, konferencje, 3. Międzynarodowe stosunki naukowe, 4. Sprawy protokólarne Number of units in the group: 24
705/16/0 Radca handlowy przy Ambasadzie RP w Rzymie 1934-1939 0 Unroll
Materiały dot. XVII i XIX Międznarodowch Targów Wschodnich we Lwowie Number of units in the group: 4
705/17/0 Poselstwo RP w Pradze - szczątek zespołu 1938-1939 0 Unroll
1.Pisma Poselstwa do Ministra Spraw Zagranicznych w Warszawie (1938-1939) 2. Sprawa Śląska Zaolziańskiego (1938-1939) Number of units in the group: 3
705/18/0 Katolicka Służba Pomocy w Bejrucie 1949-1959 0 Unroll
Dokumentacja finansowo-ksiegowa Number of units in the group: 3
705/19/0 Polskie Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcące w Rzymie 1939-1948 0 Unroll
1. Plan lekcji 2. Zaświadczenia i certyfikaty 3. Świadectwa dojrzałości i korespondencja 4. Puste druki szkolne Number of units in the group: 5
705/20/0 Instytut im. Mikołaja Kopernika w Rzymie 1946-1948 0 Unroll
1. Statut i władze szkolne, 2. Programy nauczania, certyfikaty, korespondencja 3. Wykazy uczniów i maturzystów 4. Wykaz pracowników Number of units in the group: 17
Showing 1 to 20 of 31 entries.