Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Białej

Reference code
73/1122/0
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1853, 1856-1857, 1862, 1879, 1890-1891, 1899 akta zgonów 1868-1910 akta małżeństw 1870-1882, 1884-1899 akta urodzeń 1899-1907 akta urodzeń , małżeństw 1877, 1882-1883 aneksy do akt małżeństw 1864, 1882-1883, 1886, 1893, 1905 skorowidz do akt urodzeń 1916-1923

The history of the creator:

Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku wprowadzone zostały oddzielne akta stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. W celu stwierdzenia stanu cywilnego poszczególnych osób zgodnie z przepisami tegoż kodeksu w każdej parafii wyznania chrześcijańskiego oraz u każdego burmistrza i wójta gminy w okręgach zamieszkałych przez osoby wyznań niechrześcijańskich prowadzone były księgi stanu cywilnego, zaświadczane przez odnośne władze. Wszystkie osoby prowadzące księgi aktów stanu cywilnego podlegały kontroli i nadzorowi władz sądowych. Kodeks Cywilny, obowiązujący na terytorium Królestwa Polskiego łączył akty stanu cywilnego z metrykami kościelnymi, natomiast duchowny - przełożony danej parafii został zobowiązany do wykonania obowiązków świeckiego urzędnika stanu cywilnego. Świeckie urzędy stanu cywilnego wprowadzono z dniem 1.01.1946 roku

Border dates:

1853-1910, 1916-1923

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1853-1853, 1853-1853, 1856-1857, 1856-1857, 1862-1862, 1862-1862, 1864-1864, 1864-1864, 1868-1891, 1868-1891, 1893-1893, 1893-1893, 1899-1910, 1899-1910, 1916-1923, 1916-1923.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

23

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 22ja
Delivery and acceptance list Tak 22ja

zmiana nazwy zespołu - protokół z posiedzenia Komisji Metodycznej Nr 2 z dnia 26.10.2016