Kontrola Skarbowa przy Sądach Guberni Radomskiej w Kielcach

Reference code
21/2/0
Border dates
[1811] 1816-1869 [1896]
Number of series
10
Number of scans
0

Content:

Księgi dochodów z opłat skarbowych , akta normatywne, akta dotyczące spadków, mas bezdziedzicznych i darowizn. Księgi sygn 1-84a, 790 Księgi kasowe wpisów i kosztów sądowych, kar, raportów urzędnika stanu cywilnego o wypadkach śmierci z lat 1855-1862 Ogólne sygn 85-206f, 794 Organizacja Kontroli Skarbowej, sądów gminnych, przepisów stempla kolateralnego, rewizji kancelarii ziemiańskiej, rachunków raportów rejentów i burmistrzów miast, wójtów gmin Specjalia - wpisy sygn. 207-280 wpisy wójtów gmin, burmistrzów miast, wpisy sądowe cywilne i duchowne Kary sygn. 281-329 kary wójtów gmin, burmistrzów miast, kary sądów okręgu jędrzejowskiego, kieleckiego, olkuskiego, proszowickiego, stopnickiego, szydłowskiego, Wpisy i kary sygn. 330-393,786,788,789 wpisy i kary burmistrzów miast, trybunalu cywilnego i sądów Prenotacje sygn 394-401, 702-731 zwolnienia z opłat skarbowych Spadki i masy bezdziedziczne sygn. 408-692,732-785 opisy majątków, spisy inwentarza, wykazy hipoteczne, akty rejentalne Dzienniki podawcze sygn. 693-701, 787-793,

The history of the creator:

Kontrola Skarbowa powołana została postanowieniem Rady Administracyjnej z dn. 17 grudnia 1816 roku i działała do czasu powołania w Kielcach Izby Skarbowej w 1869 roku. Celem urzędu była kontrola dochodów z opłat skarbowych, kar sądowych i sukcesji bezdziedzicznych. Pod względem terytorialnym Urząd obejmował sywym zasięgiem woj.. Krakowskie przemianowane w 1837 na gubernię krakowską, która w 1841 roku została gubernią kielecką, w latach 1845-1866 powiaty kielecki, miechowski, olkuski i stopnicki guberni radomskiej, wreszcie w latach 1867-1869 gubernię kielecką w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Border dates:

[1811] 1816-1869 [1896]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1811-1815, 1816-1869, 1870-1896.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

837

Total archival units developed :

837

Total archival units without records:

0

Total current materials

17.0

Total current materials developed

16.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

43 ja z literami a-f