Więzienie w Kielcach

Reference code
21/186/0
Border dates
1919-1944 [1945]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

normatywy, zarządzenia i rozkazy, akta dotyczące personelu więzienia , akta finansowe, budżety, aprowizacja więźniów, sprawy gospodarcze, transporty więźniów, opieka lekarska, ewidencja wieźniów fachowców, zwolnienie ucieczki i przekroczenia dyscyplinarne więźniów, akta personalne więźniów, księgi ewidencyjne więźniów, dokumentacja techniczna.

The history of the creator:

Więzienie w Kielcach funkcjonowało już w 1918 roku. Działalność jego normował dekret z 7 lutego 1919 roku dotyczący organizacji więziennych. Na mocy tego zarządzenia utworzono Dyrekcję więzienną w Kielcach, która sprawowała bezpośredni nadzór nad więzieniem w zakresie administracyjnym, gospodarczym i finansowym. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998

Border dates:

1919-1944 [1945]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

2444

Total archival units developed :

2444

Total archival units without records:

0

Total current materials

8.0

Total current materials developed

7.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory draft Tak