Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach

Reference code
21/315/0
Border dates
[1911] 1950-1975[1987]
Number of series
9
Number of scans
0

Content:

Wydział Organizacyjno Prawny 1950-1975 sygn 1-550 Wydział Finansowy 1950-1975 sygn 1-393 Wydział Techniczny 1950-1975 sygn 1-375 Wydział Oświaty 1950-1975 sygn 1-37 - protokóly i uchwały z obrad sesji, protokóły i uchwały z posiedzeń Prezydium, protokóły, plany pracy, sprawozdania z kontroli komisji stałych, budżety, sprawozdania i analizy z ich realizacji, dokumentacja techniczna budynków, akta personalne nauczycieli- kat A Wydział Organizacyjno Prawny 1961-1975 sygn 1-5 sprawozdania z działalności, sprawy sądowe i arbitrażowe, wycinki prasowe Miejska Komisja Planowania Gospodarczego [1949] 1950-1975 sygn 6-33 sprawozdania, kartoteka gospodarcza, plany wieloletnie, analizy wykonania budżetu i planu gospodarczego, sprawozdania z wykonania planu gospodarczego, podstawowe założenia planu rozwoju miasta Kielce, ocena stanu i kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego, bilanse siły roboczej, charakterystyka rozwoju miasta Kielc problemowe opracowania monograficzne, czyny społeczne, spisy powszechne GUS, kontrola kompleksowa, dokumentacja dotycząca likwidacji kamieniołomu Kadzielnia, Wydział Budżetowo Gopspodarczy 1964-1972 sygn 34-42 sprawozdania ST -5 o środkach trwałych, plan poprawy warunków BHP budżety i bilanse, sprawozdania z działnosci z zakresu inwestycji kapitalnych i remontów Wydział Finansowy 1968-1973 sygn 43-53 sprawozdania zbiorcze z wykonania budżetów Wydział Oświaty 1964-1973 sygn 54-55 nadzór nad placówkami oświaty Miejski Komitert Kultury Fizycznej i Turystyki 1967-1973 sygn 56-58 plan pracy, sprawozdanie statystyczne, koordynacja imprez kulturalnych Wydział Spraw Wewnętrznych 1967-1970 sygn 59-60 plan pracy, nadzór nad stowarzyszeniami

The history of the creator:

Border dates:

[1911] 1950-1975[1987]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

3294

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

30.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak w bazie danych IZA