Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chęcinach

Reference code
21/316/0
Border dates
1950-1975
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Posiedzenia zarządu oraz prezydium; sesje; akta komisji stałych; roczne sprawozdania rachunkowe; budżety; ewidencja gruntów; inwentaryzacja ulic, placów, dróg; administarcja nieruchomości opuszczonych 1950-1973 sygn 1-193

The history of the creator:

Border dates:

1950-1975

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

193

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Delivery and acceptance list Tak