Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Wojewódzki w Kielcach

Reference code
21/323/0
Border dates
1945-1951
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

dział ogólny 1945-1950 sygn 1-56, 544 sprawozdania opisowe z działalności PUR dział finansowy 1945-1950 sygn 57-110 preliminarze i sprawozdania finansowe dział prawny 1945-1948 sygn 111-143 orzeczenia odszkodowawcze dział planowania i statystyki 1945-1950 sygn 144-188 sprawozdania z akcji przesiedleńczej, charakterystyki powiatów pod względem gospodarczym i zatrudnienia dział osadnictwa 1945-1949 sygn 189-297 sprawozdania z akcji osiedleńczej, wykazy majątków poniemieckich dział etapowy 1946-1950 sygn 298-324 zestawienia ruchu repatriantów i przesiedleńców, dane o pomocy materialnej udzielonej repatriantom dział transportowy 1945-1949 sygn 325-491 wykazy przesiedleńców, sprawozdania z akcji przesiedleńczej dział zdrowia 1945-1947 sygn 492-493 sprawozdania z działalności akta dotyczące likwidacji PUR w Kielcach 1946-1951 sygn 494-531 protokoły remontowe, sprawozdania opałowe, wykazy inwentarza ruchomego w likwidaturze akta dotyczące orzeczeń odszkodowawczych wydanych przez PUR 1945-1948 sygn 532-543, 545

The history of the creator:

Państwowy Urząd Repatriacyjny powołany zostal dekretem PKWN z 7 października 1944 r., do kompetencji PUR należały organizacja repatriacji ludności z obszarów innych państw na terytorium państwa polskiego, opieka sanitarno żywnościowa podczas przeprowadania repatriacji, planowe rozmieszczenie repatriantów i organizacja osadnictwa na ziemaich polskich, prowadzenie akcji pomocy repatriantom w zakresie gospodarczej odbudowy warsztatów pracy. Organem naczelnym był zarząd centralny Państwowego Urzędu Repatriacyjnego z siedzibą w Łodzi, któremu podlegały oddziały wojewódzkie, a tym z kolei oddziały powiatowe. Na terenie woj.. Kieleckiego PUR rozpoczął swoją działalność 1 lutego 1945 r. pod nazwą oddziału okręgowego PUR w Kielcach i działał do 28 lutego 1951 r. Na czele Oddziału Wojewódzkiego stał dyrektor, któremu podlegali naczelnicy wydziałów. W okresie największego nasilenia repatriacji w latach 1945-1947 urząd miał 8 oddziałów W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Border dates:

1945-1951

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

545

Total archival units developed :

545

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

3.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

501.0

Total running meters :

2.1

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Other aids Tak spis akt kat. B
Book inventory approved Tak

kat. B 501 teczek akt personalnych