Izba Skarbowa w Kielcach

Reference code
21/337/0
Border dates
[1920] 1944-1953 [1955]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Wydział Ogólny: organizacja Izby, zarządzenia. Wydział Budżetowy: budżety i sprawozdania z ich wykonania, budżety związków samorządowych, biuletyny statystyczne. Wydział Podatków i Opłat: wymiar podatku obrotowego, gruntowego, dochodowego, wykazy zobowiązań podatkowych. Wydział Dochodów Państwowych: lustracje przedsiębiorstw, plany i sprawozdania, protokóły z zebrań i konferencji, wykazy przedsiębiorstw. Wydział Karno- Skarbowy: zażalenia, Komisja Dyscyplinarna, ulgi podatkowe. Akta osobowe pracowników

The history of the creator:

Izba Skarbowa jako władza skarbowa II instancji na terenie woj.. Kieleckigo została zorganizowana 1 kwietnia 1920 roku. Podczas okupacji hitlerowskiej działała pod zarządem niemieckim. W 1950 izby skarbowe i miejskie urzędy skarbowe w związku z wprowadzeniem w życie ustawy o jednolitych władzach terenowych zostały włączone w stopniu wydziałów finasowych do właściwych terytorialnie prezydiów rad narodowych. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Border dates:

[1920] 1944-1953 [1955]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1018

Total archival units developed :

98

Total archival units without records:

0

Total current materials

6.0

Total current materials developed

0.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

2.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Working list Tak