Wojewódzka Komisja Kontroli Społecznej w Kielcach

Reference code
21/338/0
Border dates
1949-1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta kontroli powiatowych i miejskich rad narodowych, komitetów opieki społecznej, domów kultury, domów dziecka, materiały dotyczące kontroli teatrów, spółdzielni samopomoc chłopska, wydziałów powiatowych, szkół, Kuratorium Okręgu Szkolnego, Izby Skarbowej, kontrola Państwowej Centrali Handlowej, przedsiębiorstw piekarniczych, budżetów poszczególnych resortów, Hufców Budowlanych Świt, Oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, plany kontroli rad narodowych, sprawozdania miesięczne rad narodowych, dane o współpracy z Delegaturą Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach oraz kontroli różnych organizacji i związków.

The history of the creator:

Wojewódzka Komisja Kontroli Społecznej w Kielcach została powołana do życia na podstawie pisma okólnego wojewody z dnia 20 grudnia 1945 roku. Zarządzenie to było oparte na ustwie z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Border dates:

1949-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

229

Total archival units developed :

229

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak