Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Kielcach

Reference code
21/340/0
Border dates
1945-1951
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

akta personalne pracowników 1945-1951 sygn 1-214

The history of the creator:

Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Kielcach powołany został do życia na mocy dekretu Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1945 roku. Organizację i zakres działalności regulowało rozporządzenie Ministra Skarbu z 5 sierpnia 1946 roku, zadaniem ochrony skarbowej jako organu wykonawczego władz skarbowych było zwalczanie przestępstw określonych w prawie karnym skarbowym i przepisach dewizowych, Inspektoraty okręgowe sprawowały nadzór nad działalnością rejonowych inspektoratów ochrony skarbowej oraz prowadziły sprawy większej wagi. Likwidacja ochrony skarbowej nastąpiła na podstawie uchwały prezydium rządu z 24 marca 1951r. Akta okręgowych inspektoratów przejęły prezydia właściwych rad narodowych W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Border dates:

1945-1951

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

217

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak