Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym - Delegatura w Kielcach

Reference code
21/341/0
Border dates
1945-1954
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta ogólne: sprawozdania opisowe i statystyczne z działalności. Akta spraw: przykładowe sprawy typowe, oskarżonych o przywłaszczenie mienia publicznego, grabież i tzw. Szabrobierstwo, korupcję, łapownictwo, spekulację. Repertoria, skorowidze, księgi pomocnicze, ewidencja aresztowania.

The history of the creator:

Komisja Specjalna do Walki z Nadauzyciami i Szkodnictwem Gospodarczym zostłal powołana do życia dekretem z dnia 16 listopada 1945 roku. W miastach wojewódzkich powołano delegatury Komisji, a w powiatowych miastach - inspektorów. Delegatury same wykrywały przestępstwa albo opracowywały sprawy przesłane przez organy bezpieczeństwa. Miały one prawo wymierzania kary grzywny. Po reorganizacji w roku 1950 Komisja Specjana i jej delegatury stały się organami orzekającymi tylko na wniosek prokuratora. Komisja Specjana została zniesiona z dniem 23 grudnia 1954 roku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Border dates:

1945-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

317

Total archival units developed :

309

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

2.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

brak sygn.: 203, 218, 219, 220