C. i K. Komenda Powiatowa w Kielcach

Reference code
21/437/0
Border dates
1915-1918
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Wydział Wojskowy- raporty miesięczne wydziału wojskowego, stanu gospodarstw rolnych, referat rachuba i kasa - akta rachunkowe, listy płatnicze, delegacje, raporty zaopatrzenia, akta rachunkowe robotniczych oddziałów cywilnych wydział grobów żołnierskich wykazy żołnierzy poległych oddział administracyjny - skorowidz miejscowości rozporządzenia CK Sądu Gubernialnego Lustratora akta spraw karnych wykroczenia przeciw władzy dzienniki podawcze

The history of the creator:

CK Komendy Obwodowe powstawały w latach 1914-1915. Komenda w Stopnicy powstała w 1914 roku, potem w 1915 r. powstały kolejne komendy: w Dąbrowie, Okuszu, Miechowie, Jędrzejowie i Włoszczowie. 15 maja władze austarickie utworzyły dwa wojskowe gubernatorstwa w Piotrkowie i Miechowie. Gubernatorstwo piotrkowskie utworzono z obwodów piotrkowskiego, radomskiego, opoczyńskiego i koneckiego. Miechowskie obejmowało obwody dąbrowski, olkuski, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, stopnicki , buski i kielecki. Obwody kielecki, konecki, opoczyński i stopnicki dopiero w połowie lipca 1915 roku zostały całkowicie przejęte przez wojskowe gubernatorstwo. Potem tworzono dalsze komendy w Opatowie, Sandomierzu, Wierzbniku, Radomiu, Kozienicach. 28 sierpnia 1915 roku dwa gubernatorstwa połączono w jedno wojskowe guberntorstwo, którego siedzibę 1 października 1915 r. Przeniesiono do Lublina. Na czele gubernatorstwa stał generalny gubernator, który sprawował władzę wojskową i sądową, zwierzchnikiem władz powiatowych był komendant. Komendy początkowo dzieliły się na Komisariat Cywilny i Sąd Komendy Obwodowej. W 1916 Komisariat Cywilny przekształcono na Oddział Administracyjny. Utworzono Oddział Wojskowy i Sąd Wojskowy. W 1916 roku struktura przedstawiała się następująco oddział wojskowy, administracyjny, sąd wojskowy z aresztem polowym , sąd obwodowy, obwodowa komenda żandarmerii, obwodowy urząd leśny. Przy komendach obwodowych w Dąbrowie, Kielcach, Radomiu utworzono komisariaty policji . Sądownictwo wyższe sprawowały trybunały sądowe. Istniały one w Kielcach i Radomiu. Po licznych reorganizacjach w skład komendy powiatowej wchodziły oddział wojskowy, oddział admistracyjny, sąd wojskowy, sąd obwodowy (powiatowy) obwodowa (powiatowa) komenda żandarmerii i obwodowy (powiatowy) urząd leśny. W 1918 akta komend powiatowych przejęły władze polskie. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998

Border dates:

1915-1918

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

K.u.K. Kreiskommando in Kielce

Languages:

Availability:

Total archival units:

194

Total archival units developed :

194

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

2.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Graphical indexy Nie
Index of persons Nie
Index of subject Nie
Book inventory approved Tak