C. i K. Komenda Powiatowa w Opocznie

Reference code
21/441/0
Border dates
1915-1918
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Wydział Wojskowy - adjutantura - ustanowienia wojskowego Zarządu Gubernialnego w KP, dzienne rozkazy, sprawozdania sytuacyjne, okólniki i zarządzenia GG, Wydział Budowlany - budowa dróg, rozliczenia, plany, kosztorysy, dziennik budowy , Wydział Rolny- opuszczone majątki, zapasy siana, wykaz studzien, młynów gruntów i ludności, księgi upraw, Rachuba i Kasa - listy płac pracowników cywlinych wojskowych, wykazy wydanych zapomóg, rozliczenia z delegacji, Oddział grobów - ekshumacja, wykazy grobów Wydział Administarcyjny Oddział Administracyjny - dzienniki urzędowe, wykaz miejscowości, zmiany granic gmin, statystyka gmin, gruntów, właścicieli, prośby o pracę, opór przeciw władzy, skargi na urząd sołtysa, podwody, powroty z niewoli, szkody wojenne, pożary, zasiłki dla rodzin żołnierzy, zezwolenia na broń, wydawanie paszportów, zezwolenia na połów ryb, zwózkę drzewa, przewóz towarów, pozwolenia na zawarcie związku małżeńskiego, mielenie zboża, zwrot kosztów leczenia, zajęcia towarów, stowarzyszenia, zbiórka pieniędzy na cele dobroczynne Sanitarny - zakłady przemysłowe, cechy, dobra kościelne, wykazy felczerów, lekarzy, chorób, wykazy aptek, sprawozdania Sąd Powiatowy w Opocznie - wyroki sądu wojskowego ,listy gończe, organizacji sądów gminych , plany i szkice punktów granicznych Urząd Leśny w Chmielniku - próśb o przyjęcie do pracy ,indeksy

The history of the creator:

CK Komendy Obwodowe powstawały w latach 1914-1915. Komenda w Stopnicy powstała w 1914 roku, potem w 1915 r. powstały kolejne komendy: w Dąbrowie, Okuszu, Miechowie, Jędrzejowie i Włoszczowie. 15 maja władze austarickie utworzyły dwa wojskowe gubernatorstwa w Piotrkowie i Miechowie. Gubernatorstwo piotrkowskie utworzono z obwodów piotrkowskiego, radomskiego, opoczyńskiego i koneckiego. Miechowskie obejmowało obwody dąbrowski, olkuski, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, stopnicki , buski i kielecki. Obwody kielecki, konecki, opoczyński i stopnicki dopiero w połowie lipca 1915 roku zostały całkowicie przejęte przez wojskowe gubernatorstwo. Potem tworzono dalsze komendy w Opatowie, Sandomierzu, Wierzbniku, Radomiu, Kozienicach. 28 sierpnia 1915 roku dwa gubernatorstwa połączono w jedno wojskowe guberntorstwo, którego siedzibę 1 października 1915 r. Przeniesiono do Lublina. Na czele gubernatorstwa stał generalny gubernator, który sprawował władzę wojskową i sądową, zwierzchnikiem władz powiatowych był komendant. Komendy początkowo dzieliły się na Komisariat Cywilny i Sąd Komendy Obwodowej. W 1916 Komisariat Cywilny przekształcono na Oddział Administracyjny. Utworzono Oddział Wojskowy i Sąd Wojskowy. W 1916 roku struktura przedstawiała się następująco oddział wojskowy, administracyjny, sąd wojskowy z aresztem polowym , sąd obwodowy, obwodowa komenda żandarmerii, obwodowy urząd leśny. Przy komendach obwodowych w Dąbrowie, Kielcach, Radomiu utworzono komisariaty policji . Sądownictwo wyższe sprawowały trybunały sądowe. Istniały one w Kielcach i Radomiu. Po licznych reorganizacjach w skład komendy powiatowej wchodziły oddział wojskowy, oddział admistracyjny, sąd wojskowy, sąd obwodowy (powiatowy) obwodowa (powiatowa) komenda żandarmerii i obwodowy (powiatowy) urząd leśny. W 1918 akta komend powiatowych przejęły władze polskie. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998

Border dates:

1915-1918

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

K.u.K. Kreiskommando in Opoczno

Languages:

Availability:

Total archival units:

213

Total archival units developed :

213

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak