C. i K. Komenda Powiatowa w Radomiu

Reference code
21/443/0
Border dates
1915-1918
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Oddzial Wojskowy - rachuba i kasa - oddział administracyjny Komisariat cywilny - koncesje handlowe i przemysłowe, paszporty, karty łowieckie, działalność Komitetów Obywatelskich, odszkodowania za rekwizycje, imprezy artystyczne, raporty dot chorób zakaźnych, rejestry karne, zasiłki dla rosyjskich rezerwistów, uchwały zebrań gminnych, wykazy statystyczne dot dóbr poduchownych, własności Banku Włościańskiego, zasiłki dla rodzin legionistów, wykazy ewakuowanych wołyniaków, statut Towarzystwa Strazy Ogniowej w Wierzbniku, Towarzystwo Wzajemnej Pomocy, Właścicieli Nieruchomości m. Radomia, Zw. Syon w Radomiu Koło Gubernialne Zaw. Pisarzy Gmin. Ziemi Radomskiej Stowarzyszenie Żydów "Bratnia Pomoc" w Białobrzegach, Stowarzyszenie Kupców Polskich, Regulamin Rady Miejskiej Miasta Radomia Referat Aprowizacyjny - raporty dotyczące kuchni wojennych Sąd Wojskowy - Wydział Cywilny - dot. Sądów Gminnych i Sądów Pokoju, sprawy personalne wykazy spraw Komenda Powiatowa Żandarmerii - CK akta dotyczące cywilnych oddziałów robotniczych żandarmerii polskiej Urząd Leśny dot wyrębu i sprzedaży drzewa, statystyka lasów, osad pokarczemnych i leśnych

The history of the creator:

CK Komendy Obwodowe powstawały w latach 1914-1915. Komenda w Stopnicy powstała w 1914 roku, potem w 1915 r. powstały kolejne komendy: w Dąbrowie, Okuszu, Miechowie, Jędrzejowie i Włoszczowie. 15 maja władze austarickie utworzyły dwa wojskowe gubernatorstwa w Piotrkowie i Miechowie. Gubernatorstwo piotrkowskie utworzono z obwodów piotrkowskiego, radomskiego, opoczyńskiego i koneckiego. Miechowskie obejmowało obwody dąbrowski, olkuski, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, stopnicki , buski i kielecki. Obwody kielecki, konecki, opoczyński i stopnicki dopiero w połowie lipca 1915 roku zostały całkowicie przejęte przez wojskowe gubernatorstwo. Potem tworzono dalsze komendy w Opatowie, Sandomierzu, Wierzbniku, Radomiu, Kozienicach. 28 sierpnia 1915 roku dwa gubernatorstwa połączono w jedno wojskowe guberntorstwo, którego siedzibę 1 października 1915 r. Przeniesiono do Lublina. Na czele gubernatorstwa stał generalny gubernator, który sprawował władzę wojskową i sądową, zwierzchnikiem władz powiatowych był komendant. Komendy początkowo dzieliły się na Komisariat Cywilny i Sąd Komendy Obwodowej. W 1916 Komisariat Cywilny przekształcono na Oddział Administracyjny. Utworzono Oddział Wojskowy i Sąd Wojskowy. W 1916 roku struktura przedstawiała się następująco oddział wojskowy, administracyjny, sąd wojskowy z aresztem polowym , sąd obwodowy, obwodowa komenda żandarmerii, obwodowy urząd leśny. Przy komendach obwodowych w Dąbrowie, Kielcach, Radomiu utworzono komisariaty policji . Sądownictwo wyższe sprawowały trybunały sądowe. Istniały one w Kielcach i Radomiu. Po licznych reorganizacjach w skład komendy powiatowej wchodziły oddział wojskowy, oddział admistracyjny, sąd wojskowy, sąd obwodowy (powiatowy) obwodowa (powiatowa) komenda żandarmerii i obwodowy (powiatowy) urząd leśny. W 1918 akta komend powiatowych przejęły władze polskie. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998

Border dates:

1915-1918

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

K.u.K. Kreiskommando in Radom

Languages:

Availability:

Total archival units:

731

Total archival units developed :

731

Total archival units without records:

0

Total current materials

11.0

Total current materials developed

11.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak