Państwowe Biuro Odbudowy w Kielcach

Reference code
21/449/0
Border dates
[1916] 1919-1924
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

okólniki i zarządzenia, kontrole i inspekcje,wykazy wydanego drzewa,wykazy zniszczonych kościołów, zakładów przemysłowych i fabryk.

The history of the creator:

W październiku 1918 r. przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Sekcji Budowlanej utworzony został oddzielny wydział do spraw odbudowy, któremu miały podlegać biura odbudowy. Miały się one zajmować sprawami odbudowy. Dnia 28 lutego 1919 r. Sejm uchwalił ustawę o zaopatrzeniu ludności w drzewo. W związku z tym przy Ministerstwie Robót Publicznych utworzono komisje rozdziału drzewa, zlikwidowane 17 stycznia 1921 r. Ministerstwo zajmować się miało również odbudową kraju ze zniszczeń wojennych. Dn 18 lipca 1919 r. uchwalono ustawę o pomocy państwowej w odbudowie gospodarstw zniszczonych w czasie wojny Biura Odbudowy funkcjonowały do 1924 r. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998

Border dates:

[1916] 1919-1924

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

57

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Graphical indexy Nie
Index of subject Nie
Book inventory approved Tak