Kielecki Urząd Pocztowo -Telegraficzny

Reference code
21/453/0
Border dates
1914-1915
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

akta dotyczące najmu lokali dla oddziałów pocztowych sygn 1-4 akta dotyczące spraw oddziału pocztowego w Kielcach - przekazania wkładów do Kasy Oszczędnosci wynagrodzenia dla konwojentów

The history of the creator:

Na podstawie ukazu z dn 29/31 grudnia 1866 r. z dniem 1 stycznia 1867 r. Wydział Pocztowy w Królestwie Polskim znalazł się pod bezpośrednim dozorem Ministerstwa Poczt i Telegrafów Cesarstwa, Ministerstwo Poczt urządzało w Królestwie Polskim biura, kantory i oddzialy które tworzyły Pocztowy Okręg Zachodni. Urzędy Pocztowe Guberni Kieleckiej wchodziły w skład Lubelskiego Okręgu Pocztowo Telegraficznego do roku 1900, od 1901 roku w skład Warszawskiego Okręgu Pocztowo Telegraficznego. Kielecka gubernia posiadała 8 urzędów pocztowych i 32 oddziały. Zachowaly się dokumenty oddziałów pocztowych w Słupi Nowej , Bodzentynie, Suchedniowie i Kielcach W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998

Border dates:

1914-1915

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Kěleckoj Počtovo-Telegrafnoj Kantor Kěleckoj Gubernii

Languages:

Availability:

Total archival units:

13

Total archival units developed :

13

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak