Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. Królowej Jadwigi w Kielcach

Reference code
21/455/0
Border dates
1926-1936
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

katalogi główne, księgi protokołów egzaminów maturalnych, odpisy dyplomów, świadectwa szkolne

The history of the creator:

Seminarium powstało w 1926 roku na bazie istnieąacego od 1903 roku Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Emilii Znojkiewczowej, wykupionego przez Towarzystwo Opieki nad Gimnazjami Św. Stanisława Kostki. W latach kolejnych przy Seminarium powstały Prywatna Szkoła Podstawowa oraz Liceum Ogólnokształcące Na podstawie nowej ustawy szkolnej z 1932 roku, w 1932 roku rozpoczęto likwidację seminarum. Zakończyła się ona w 1936 roku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998

Border dates:

1926-1936

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

18

Total archival units developed :

18

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak