Inspektor Pracy IV Okręgu w Kielcach

Reference code
21/457/0
Border dates
1919-1939
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Okólniki i zarządzenia Ministerstwa Opieki Społecznej i Głównego Inspektora Pracy - dot redukcji robotników, zamykania zakładów pracy, strajków na terenie Radomia Akta dot. działalności Inspektorów Pracy na terenie woj. kieleckiego - sprawozdania z działalności, wizytacji w zakładach pracy przemysłowych i majątkach rolnych Akta dot działalności oddzialów związków zawodowych na ter. woj. kieleckiego - wykazy oddziałów materiałów, dotyczące powstania oddziałów i statuty związkowe książka obrachunkowa dla dozorcy domu i księga przychodu i rozchodu Inspektora Pracy IV Okręgu w Kielcach

The history of the creator:

Na mocy tymczasowego dekretu o urządzeniu i działalności Inspekcji Pracy powołano Urząd Inspektora Pracy IV Okręgu w Kielcach. Inspekcja Pracy była organem administracji państwowej podległym Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej. Organami Inspekcji Pracy byli obwodowi, okręgowi i specjalni inspektorzy pracy, podinspektorzy, główny inspektor pracy, lekarze i asystenci inspekcyjni. Inspekcja Pracy sprawowała nadzór nad właściwym wykonywaniem przepisów prawa o ochronie pracy. W Kielcach urzędował Okręgowy Inspektor Pracy, który nadzorował pracę inspektorów i podinspektorów w ośmiu obwodach. Urząd ten działał do 1939 roku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998

Border dates:

1919-1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

23

Total archival units developed :

23

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Tak