Zbiór Marii Opielińskiej

Reference code
21/461/0
Border dates
1933-1972
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

akta osobiste Marii Opielińskiej - życiorys, zaświadczenia, wspomnienia, korespondencja akta dotyczące tajnego nauczania - arkusze ocen, protokoly egzaminów dojrzałości, wykazy i zestawienia, akta osobiste nauczycieli tajnego nauczania, albumy i fotografie

The history of the creator:

Maria Elzbieta Opielińska urodziła się 8 lipca 1902 roku w Zduńskiej Woli. W 1920 roku ukończyła Państwowe Gimnazjum im. Klemetyny Hoffmanowej. W 1921 rozpoczęła studia na wydziale humanistyczym sekcji przyrodniczej Uniwersytetu Warszawskiego. W 1925 roku podjęła pracę w Państwowym Gimnazjum i.m Królowej Jadwigi w Siedlcach jako nauczycielka biologii. W 1927 roku otrzymała dyplom nauczyciela szkół średnich upoważniajcy do nauczania biologii i chemii. Od 1932 roku pracowała w Państwowym Gimnazjum im. Bł Kingi w Kielcach na stanowisku dyrektora. Obowiązki swe pełniła do wybuchu wojny. Od października 1939 roku rozoczęła pracę na kompletach tajnego nauczania. Pracą kompletów kierowała do 1945 roku. Maria Opielińska działała także we władzach Tajnej Organizacji Nauczycielskiej okręgu kieleckiego oraz w Wojskowej Służbie Kobiet Armii Krajowej Od 15 stycznia 1945 roku objeła ponownie stanowisko dyrektora gimnazjum i liceum im Bł. Kingi. Po wojnie represjonowana przez władzę ludową iprzeniesiona służbowo do województwa wrocławskiego W latach 1946-1964 pracowała na terenie Wrocławia. Tam kierowała Uniwersytetem Ludowym, Ośrodkiem dla Dziewcząt Ofiar Wojny opóźnionych w nauce, a od 1 września 1950 roku pracowała jako nauczycielka biologii w II Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących we Wrocławiu. Maria Opielińska w 1956 roku została zrehabilitowana, ale nie wróciła do Kielc i nie objęła proponowanego jej kierownictwa nad II LO w Kielcach. W 1964 roku ciężko zachorowała i przeszła na emeryturę. W 1975 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką ZNP. Zmarła we Wrocławiu 30 kwietnia 1975 roku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998

Border dates:

1933-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

70

Total archival units developed :

70

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak