Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych - Zarząd Okręgowy w Kielcach

Reference code
21/463/0
Border dates
[1935] 1945-1973
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Księga Pamiątkowa Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego [1935] sygn 1 Akta Związku Zawodowego Pracowników Skarbowych w Kielcach 1945-1947 sygn 2-10 księgi protokółów z posiedzeń oddziału i zarządu okręgowego, protokóły i sprawozdania z działalności Akta Związków Zawodowych Pracowników Finansowych w Kielcach 1949-1951 sygn 11-37a książki protokółów z posiedzeń Oddziału i Zarządu Okręgu protokóły i sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu Oddziału i Rad Miejscowych, bilans Akta Związków Zawodowych Pracowników Państwowych w Kielcach 1947-1953 sygn 38-53 książki protokółów z posiedzeń Zarządu Okręgu ZZPP, protokóły sprawozdania z działalności Oddziałów i Rad Miejscowych bilans Zarządu Okręgu ZZPP Akta Związków Zawodowych Pracowników Instytucji Społecznych w Kielcach 1951-1953 sygn 54-63 protokóły i sprawozdania z działalności Oddziałów i Rad Miejscowych Akta Zarządu Okręgu Związków Zawodowych Pracowników Państwowych i Społecznych w Kielcach 1953-1973 sygn 64-163 plany pracy Zarządu Okręgu i Komisji działających przy Zarządzie, protokóły, sprawozdania z działalności, w tym statystyczne, sprawozdania z okręgowych konferencji akta zakładowych organizacji związkowych okręgu kieleckiego 1953-1973 sygn 164-286 protokóły i sprawazdania z działalności akta finansowe 1953 1973 sygn 287-372 preliminarze, bilanse ZO ZZPPIS zakładowych organizacji związkowych, sprawozdania PKZP albumy fotograficzne 1965-1966 sygn 373-376 zdjęcia ze zjazdów, narad i spartakiad Sprawozdania z działalności organizacji zwiazkowej, postulaty socjalne pracowników 1968-1972 sygn 377

The history of the creator:

Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych w Kielcach zorganizowano w 1953 roku. Zjednoczył on działające w latach 1949-1953 następujące związki zawodowe: Związek Zawodowy Pracowników Państwowych, Związek Zawodowy Pracowników Instytucji Państwowych i Społecznych oraz Związek Zawodowy Pracowników Finansowych. Na jego strukturę składały się Zarząd Okręgowy, Oddziały Powiatowe oraz Zakładowe Organizacje Związkowe. Związek ten działał do 1973 roku, kiedy to został zlikwidowany, a jego kompetencje przejął Oddział Zarządu Głównego tego Związku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998

Border dates:

[1935] 1945-1973

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

378

Total archival units developed :

378

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

4.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

16.0

Total running meters :

0.2

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Delivery and acceptance list Tak

1 ja z lit a 37 a, 16 ja kategorii B