Związek Branżowy Spółdzielni Budowlanych w Kielcach

Reference code
21/465/0
Border dates
[1946] 1950-1953
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

zarządzenia wewnętrzne, protokoły z posiedzeń Zarządu, bilanse spółdzielni, roczne plany pracy i sprawozdania z ich wykonania

The history of the creator:

Decyzją Centralnego Zarządu Związku Spółdzielni Pracy z dnia 10 września 1950 r. zlikwidowano zarządy oddziałów Związku Spółdzielczości Pracy, a kompetencje ich przekazano związkom branżowym spółdzielnie Prace reorganizacyjne trwały kilka miesięcy. Działalność gospodarczą pod własną firmą i na własny rachunek związku branżowe zaczęły prowadzić od 1kwietnia 1951 roku, przejmując jednocześnie akta i majątek byłych zarządów oddziałów. W 1954 roku nastąpiła kolejna reorganizacja spółdzielczości pracy w wyniku której na bazie związków branżowych utworzono nowe instytucje- wojewódzkie związki spółdzielczości pracy. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998

Border dates:

[1946] 1950-1953

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

57

Total archival units developed :

57

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak