Akta Notariusza Stanisława Pawłowskiego w Końskich

Reference code
21/544/0
Border dates
[1903] 1906-1914
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

akty notarialne 1907-1914 sygn 1-30 akty kupna i sprzedazy nieruchomości w mieście i powiecie koneckim skorowidz z lat 1903 -1910 dla akt notariusza Wąsowicza sygn 92-95 repertoria 1907-1914 sygn 31-40 skorowidze 1903-1914 sygn 41-43

The history of the creator:

Działalność notariatów określała instrukcja ministra sprawiedliwości z 23 maja 1808 roku. Notariusze byli urzędnikami publicznymi powołanym do przyjmowania aktów i kontraktów. Dzielono ich na powiatowych i departamentowych. Rozszerzenie ich kompetencji nastąpiło w 1818 roku. Notariusze wojewódzcy wchodzili w skład kancelarii ziemiańskiej i uzyskali prawa załatwiania wielu czynności hipotecznych. Po przyjęciu ustawy hipotecznej w 1825 roku na mocy instrukcji Komisji Rządowej Sprawiedliwości z 22 grudnia 1825 roku, z końcem grudnia zniesiono urzad notariuszy powiatowych i wprowadzono od stycznia 1826 roku rejentów powiatowych (od 1824 roku - okręgowych) Ustawa notarialna z 1875 roku nie wprowadziła większych zmian. Notariusze działali w kancelarii przy wydziałach hipotecznych sądów okręgowych i sądów pokoju (grodzkich) do 1951 roku. W odniesieniu pow koneckiego i opoczyńskiego do 1867 roku notariusze sporządali akta dla obwodu opoczyńskiego sięgajacego granic miasta Radomia, Kielc i Bodzentyna, w 1842 roku obwód opoczyński przemianowany został na powiat opoczyński, który obejmował okręgi konecki i opoczyński. Na mocy ustawy z 1866 r w gub radomskiej utworzono min. Pow konecki i opoczyński. Akty notarialne sporządzone po 1866 roku dotyczą wyłącznie powiatu koneckiego. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu

Border dates:

[1903] 1906-1914

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

43

Total archival units developed :

43

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

2.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak