Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Młogoszynie

Reference code
51/128/0
Border dates
1955-1972
Number of series
8
Number of scans
0

Content:

I. Protokoły posiedzeń Sesji GRN, uchwały, l. 1954-1972, sygn. od 1do 20 II. Komisje GRN - protokóły, l. 1960-1969, sygn. od 21do 25 III. Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, uchwały, wnioski i postulaty radnych, l. 1965-1972, sygn. od 26 do 38 IV. Kontrole i inspekcje zewnętrzne, l. 1965-1971, sygn. od 39 do 42 V. Plany gospodarcze gromady, sprawozdania z wykonania planów, l. 1964-1970, sygn. od 43 do 5 VI. Książki meldunkowe gromady Młogoszyn, l. 1955-1972, sygn. od 6 do 67

The history of the creator:

PGRN w Młogoszynie powstała na mocy ustawy z 25.09.1954 r o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. Ich funkcjonowanie zakończyła ustawa z 29.11.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Border dates:

1955-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1955-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

67

Total archival units developed :

67

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 67 j.a.