Akta miasta Ozorkowa

Reference code
52/11/0
Border dates
1823-1950 [1957]
Number of series
15
Number of scans
0

Content:

Rada Miejska Ozorkowa l.1928-1931, od sygn. 1 do sygn. 2: Księga protokołów posiedzeń Rady Miejskiej m. Ozorkowa. Magistrat m. Ozorkowa I Dział Ogólno-Organizacyjny l. 1922-1934, od sygn. 3 do sygn. 8: Są to protokoły posiedzeń Magistratu. II Dział Budżetowy l. 1927-1928, sygn. 9: Budżet. III Dział Administracyjny l. 1921-1930, od sygn.10 do sygn. 28: Akta dot. głosowania. Zarząd Miejski w Ozorkowie Dział Administracyjny l. 1934-1938, od sygn. 29 do sygn.47: Spisy wyborców uprawnionych do głosowania. Tymczasowy Komitet Obywatelski w Ozorkowie l. 1945, sygn. 48: Księga protokołów Tymczasowego Komitetu Obywatelskiego. Miejska Rada Narodowa w Ozorkowie l. 1945-1950, od sygn. 49 do sygn. 68: Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady. Referat Organizacyjny l. 1945-1950, od sygn. 69 do sygn.78: Protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego. Referat Finansowo-Budżetowy l. 1945-1950, od sygn. 79 do sygn.83: Budżet i jego wykonanie. Referat Administracyjny l. 1945-1950, od sygn. 84 do sygn.114: Akta dot. organizacji społecznych, podania do Opieki Społecznej o przyznanie odzieży, sprawy dot. działalności biblioteki. Akta z lat 1947-1948, od sygn. 115 do sygn.117: Wykazy placówek opiekuńczych, mapy miasta Ozorkowa. Akta z lat 1947-1949, sygn. 118: Statut Organizacyjny, regulamin Biura Zarządu. Akta z lat 1823-1893, od sygn. 119 do sygn. 120: Książka składek do kasy pogrzebowej w Ozorkowie, akta spadkowe po Bogumile i Karolinie Wegner farbiarzy z Ozorkowa.

The history of the creator:

Pierwsze wzmianki o Ozorkowie pochodzą z lat 1342 r. i 1415 r. W 1807 właściciel wsi Ignacew Podleśny postanowił stworzyć tu ośrodek przemysłu włókienniczego i zawarł w tym celu z sukiennikami i szewcami umowę, pierwszą tego rodzaju w okręgu łódzkim w 1811 r. zmieniono układ, według nowych warunków każdy z osiedlających się z przybyszów otrzymał na prawach wieczystego czynszu morgę gruntu, morgę lasu i działkę pod zabudowę. Osadnicy pracowali na własny rachunek, dwór postarał się jedynie o folkusz i sprowadził w 1815 r. farbiarza. Na podstawie przywileju z 1816 r. Ozorków stał się miastem. Podstawą działania władz miejskich po odzyskaniu niepodległości była Tymczasowa Ustawa o samorządzie miejskim wydana 4.II.1919 r. Kolejna ustawa z 1933 r. zmieniła nazwę Magistratu na Zarząd Miejski oraz bardziej sprecyzowała uprawnienia burmistrza. Tak zorganizowane władze miejskie istniały do wybuchu II wojny światowej. Podstawą działania rad narodowych po odzyskaniu niepodległości w 1945 r. była ustawa Krajowej Rady Narodowej z 11.IX.1944 r. dekret P.K.W.N z dnia 23.10.1944 r. oraz ustawa z 14.01.1946 r. Uchwałą Rady Państwa z dnia 20.III.1950 r. zostały zlikwidowane Zarządy Miejskie, a ich dotychczasowy zakres przejęły Miejskie Rady Narodowe i ich organy wykonawcze.

Border dates:

1823-1950 [1957]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

139

Total archival units developed :

118

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

1.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 6 j.a.
Book inventory approved Tak 114j.a.