Spółdzielnia Produkcyjna w Gawronach powiat łęczycki

Reference code
52/100/0
Border dates
1953-1956
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Spółdzielnia Produkcyjna w Gawronkach 1953-1956 sygn. 1-7 Protokóły zebrań członków, księga ewidencja dniówek obrachunkowych

The history of the creator:

Podstawą prawną założenia rozwoju, względnie likwidacji Spółdzielni były następujące ustawy i statuty: dwie ustawy o Spółdzielczości z dnia 29.10.1920, ustawa o Centralnym Związku Spółdzielczym i Centalach z dnia 21.05. 1948 r. oraz Statut Centali Rolniczej Spółdzielni ''Samopomoc Chłopska''. W roku 1949 chłopi zaczynają się zrzeszać w następujących typach spółdzielni: w Zrzeszeniu Uprawy Ziemi, Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej typ II, Rolnicze Zespoły Spółdzielcze typ.III Od roku 1951 powstaje nowy typ Spółdzielni pod nazwą Rolnicze Zrzeszenie, nazwane typem I b. Na terenie powiatu łęczyckiego istniały spółdzielnie typu I. W latach 1949-1952 spółdzielnie produkcyjne były podporządkowane na szczeblu powiatu i województwa Związkom Rolniczej Spóldzielczości ,,Samopomoc Chłopska". W 1952 r. w ramach zwiększenia kierownictwa państwowego spółdzielczością produkcyjną utworzono przy Wydziałach Rolnictwa iLeśnictwa Prezydiów Rad Narodowych oddziały spółdzielczości produkcyjnej, którym następnie podporzadkowano sprawy rachunkowe i organizacyjne spółdzielni, należące poprzednio do PZGS i WZGS. W latach 1956-1957 podjęto decyzję powołania z wyboru ternowych organów spółdzielczości produkcyjnej. Istniejące poprzednio przy powiatowych i wojewódzkich zarządach rolnictwa działy organizacyjno-spółdzielcze przekształcono równocześnie w jedno lub kilkuosobowe inspektoraty do spraw spółdzielczości produkcyjnej. Ponieważ spółdzielnie produkcyjne były małorentowne w latach 1956-1957 nastąpiła generalna likwidacja Spółdzielni.

Border dates:

1953-1956

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1953-1956.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

7

Total archival units developed :

7

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 7 j.a.