Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym Delegatura w Białymstoku

Reference code
4/276/0
Border dates
1946-1955
Number of series
11
Number of scans
0

Content:

Protokóły posiedzeń Kompletu Orzekającego, lata 1946 – 1954, sygn. 1-10, Sprawozdania opisowe i statystyczne, lata 1946 – 1954, sygn. 11-29, Akta dot. zasobu archiwalnego DKS, lata 1946 – 1955, sygn. 30-34, Akta finansowe, lata 1948 – 1950, sygn. 35-36, Skargi i zażalenia, lata 1951 – 1954, sygn. 37-38, Wykazy osób aresztowanych, lata 1946 – 1954, sygn. 39-44, Repertoria, lata 1946 – 1954, sygn. 45-65, Skorowidze, lata 1946 – 1954, sygn. 66-88, Wnioski i postanowienia skazujące na grzywnę, lata 1947 – 1950, sygn. 89-114, Wnioski i orzeczenia w sprawach karnych, lata 1950 – 1954, sygn. 115-170, Przykładowe sprawy osób oskarżonych, lata 1946 – 1950, sygn. 171-270.

The history of the creator:

Delegatura Komisji Specjalnej w Białymstoku powstała w marcu 1946 r. na podstawie art. 5 dekretu z dn. 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym. Celem jej było wykrywanie i ściganie przestępców godzących w interesy życia gospodarczego lub społecznego państwa, a zwłaszcza – przywłaszczania, grabieży mienia publicznego, korupcji, spekulacji i tzw. „szabrownictwa”. Organem wykonawczym Centralnej Komisji Specjalnej było Biuro Wykonawcze, któremu podlegały delegatury Komisji Specjalnej. Z chwilą wejścia w życie ustawy z dn. 2 czerwca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 13 czerwca 1947 r. w sprawie powstania i organizacji Społecznych Komisji Kontroli Cen, Delegatura uzyskała prawo skazywania na grzywny, które wymierzała na wniosek Społecznych Komisji Kontroli Cen, organów M.O. lub z własnej inicjatywy. W związku z utworzeniem Urzędu Generalnego Prokuratora zakres działania Komisji i jej delegatur uległ zmianie. Jej funkcje sędziowsko-prokuratorskie przeszły na prokuraturę. Komisje i jej delegatury stały się organem orzekającym na jej wniosek, a prawo samodzielnego sądzenia miały tylko w sprawach obozowych. Skierowanie do obozu pracy nie mogło jednak przekraczać okresu 2 lat, a kara grzywny nie mogła przekraczać 150 tyś. Wobec zmniejszenia się ilości przestępstw do sądzenia których była powołana, Komisja Specjalna została zniesiona dekretem z dn. 23 grudnia 1954 r.

Border dates:

1946-1955

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

270

Total archival units developed :

270

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

4.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak