Akta notariusza Dobrzyńskiego Wacława Michała w Białymstoku

Reference code
4/283/0
Border dates
1919
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta i protokoły sporządzone przez Wacława Michała Dobrzyńskiego, Notariusza w Białymstoku, 1919, sygn. 1; Repertorium Notariusza Wacława Dobrzyńskiego w Białymstoku, 1919, sygn. 2. UBYTKI: 5/2004r.,

The history of the creator:

Początki polskiego notariatu wiążą się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wielu polskich prawników wykonywało ten zawód pod rządami państw zaborczych. Po odzyskaniu niepodległości w 1918r. rozpoczęto pracę nad unifikacją przepisów w dziedzinie obrotu prawnego, który w początkowym okresie oparty był o unormowania prawne zaborców. W 1866r. na terenie Cesarstwa i zaboru rosyjskiego wprowadzono ustawę notarialną, która od 1876r. obowiązywała w Królestwie Polskim. Zgodnie z ustawą notariuszy mianowała właściwa izba sądowa na wniosek prezesa sądu okręgowego. Notariuszem mógł zostać urzędnik nie piastujący żadnego innego urzędu w służbie państwowej lub społecznej. Zasięg terytorialny działalności notariusza ograniczał się do ówczesnego okręgu sądowego. Rozporządzenie prezydenta RP z 27 października 1933r., wprowadziło w życie pierwsze polskie prawo o notariacie, które znosiło ustawy notarialne państw zaborczych i określało zakres obowiązków notariuszy. Międzywojenny notariat charakteryzował się silnym samorządem. Jego organami były izby notarialne, a czynności nadzorcze nad notariatem wykonywały rady izb notarialnych oraz prezesi sądów apelacyjnych i okręgowych. Dla podkreślenia znaczenia notariatu, czynności notariusza określone zostały jako publiczne, a dokumenty notarialne jako zaopatrzone w znamię wiary publicznej. Na podstawie Rozporządzenia mianowanie i tryb odwoławczy leżał w gestii Ministra Sprawiedliwości. Kandydat na notariusza podlegał odpowiedniej selekcji. Granice chronologiczne funkcjonowania kancelarii notariusza Michała Dobrzyńskiego w Białymstoku są trudne do ustalenia. W Archiwum Państwowym w Białymstoku znajdują się 2 jednostki za rok 1919.

Border dates:

1919

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

2

Total archival units developed :

2

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of persons Nie
Book inventory approved Tak 2

Skorowidz (1 j.a.) przeniesiony został do pomocy ewidencyjnych - przedmiotowego zespołu nr. 283 - na podstawie decyzji Komisji Metodycznej z dnia 19.05.2004r.