Akta notariusza Kurmanowicza Józefa w Białymstoku

Reference code
4/291/0
Border dates
1925-1933
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta Notariusza Kurmanowicza Józefa, 1925-1933, sygn.: 1, 3-4, 7-9, 13-15, 18-20, 25-28, 31-32; Repertorium Notariusza Kurmanowicza Józefa, 1925-1933, sygn.: 2, 5-6, 10-12, 16-17, 21-24, 29-30, 33; Skorowidz do akt Notariusza Józefa Kurmanowicza, 1930, sygn. 36; Skorowidz do akt Notariusza Józefa Kurmanowicza, 1932, sygn. 37. UBYTKI: 10/2004.,

The history of the creator:

Początki współczesnego polskiego notariatu wiążą się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918r. Wielu polskich prawników wykonywało ten zawód pod rządami państw zaborczych. Rozporządzenie prezydenta RP z 27 października 1933r. wprowadziło w życie pierwsze polskie prawo o notariacie. Rozporządzenie znosiło ustawy notarialne zaborców i określało zakres obowiązków notariuszy. Międzywojenny notariat charakteryzował się silnym samorządem. Jego organami były izby notarialne, a czynności nadzorcze nad notariatem wykonywały rady izb notarialnych oraz prezesi sądów apelacyjnych i okręgowych. Dla podkreślenia znaczenia notariatu, czynności notariusza określone zostały jako czynności publiczne, a dokumenty notarialne jako zaopatrzone w znamię wiary publicznej. Mianowanie i odwołanie notariusza leżało w gestii Ministra Sprawiedliwości. Kandydaci na notariuszy podlegali odpowiedniej selekcji. Kancelaria notariusza Kurmanowicza Józefa funkcjonowała w latach 1925-1933 przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku.

Border dates:

1925-1933

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

35

Total archival units developed :

35

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

4.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of persons Nie
Book inventory approved Tak 35

Skorowidze (2 j.a.) przeniesione zostały do pomocy ewidencyjnych - przedmiotowego zespołu nr. 291 - na podstawie decyzji Komisji Metodycznej z dnia 19.05.2004r.