Akta notariusza Nowickiego Tadeusza w Krynkach

Reference code
4/301/0
Border dates
1934-1938
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta Notariusza Tadeusza Nowickiego, 1934, sygn. 1; Akta Notariusza Tadeusza Nowickiego, 1935, sygn. 2; Akta Notariusza Tadeusza Nowickiego, 1936, sygn. 3; Akta Notariusza Tadeusza Nowickiego, 1938, sygn. 4. UBYTKI: 11/2004R.,

The history of the creator:

Polski notariat do roku 1933r. funkcjonował w oparciu o ustawę notarialną obowiązującą w byłym zaborze rosyjskim. Dopiero Rozporządzenie prezydenta RP z dnia 27 października 1933r. wprowadziło w życie pierwsze polskie prawo o notariacie. Zgodnie z Rozporządzeniem notariusza na stanowisko mianował Minister Sprawiedliwości, który dysponował też prawem relegowania notariusza z urzędu. Notariusze okresu międzywojennego działali przy sądach okręgowych i byli zrzeszeni w izby notarialne. Owczesny notariat charakteryzował się silnym samorządem, a zawód notariusza był wysoce ceniony. Kancelaria notariusza Tadeusza Nowickiego funkcjonowała w latach 1934-38 przy Sądzie Okręgowym w Grodnie, jej siedziba mieściła się w Krynkach.

Border dates:

1934-1938

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

4

Total archival units developed :

4

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of persons Nie
Book inventory approved Tak 4

Skorowidz (1 j.a.) przeniesiony został do pomocy ewidencyjnych - przedmiotowego zespołu nr. 301 - na podstawie decyzji Komisji Metodycznej z dnia 19.05.2004r.