Akta notariusza Dziedzickiego Antoniego w Sokółce

Reference code
4/305/0
Border dates
1936
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta Notariusza Antoniego Dziedzickiego, 1936, sygn. 1-2. UBYTKI: 6/2004r.,

The history of the creator:

Polski notariat międzywojenny funkcjonował w oparciu o ustawę notarialną obowiązującą w byłym zaborze rosyjskim do czasu wejścia w życie Rozporządzenia prezydenta RP z dnia 27 października, które to wprowadziło w życie pierwsze polskie prawo o notariacie. W myśl tego prawa notariusza na stanowisko mianował Minister Sprawiedliwości, który także dysponował prawem relegowania notariusza z urzędu. Notariusze międzywojenni działali przy sądach okręgowych i byli zrzeszeni w izby notarialne. Owczesny notariat charakteryzował się silnym samorządem, a zawód notariusza był wysoce ceniony. Granice chronologiczne funkcjonowania kancelarii notariusza Antoniego Dziedzickiego są trudne do ustalenia. Zasięg terytorialny kancelarii pokrywał się zasadniczo z obszarem działalności Sądu Grodzkiego w Sokółce.

Border dates:

1936

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

2

Total archival units developed :

2

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of persons Nie
Book inventory approved Tak 2

Skorowidz (1 j.a.) przeniesiony został do pomocy ewidencyjnych - przedmiotowego zespołu nr. 305 - na podstawie decyzji Komisji Metodycznej z dnia 19.05.2004r.