Bank Gospodarstwa Spółdzielczego Oddział Wojewódzki w Białymstoku

Reference code
4/341/0
Border dates
[1945] 1946-1949
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

Sprawy organizacyjno-personalne, lata 1947 – 1949, sygn. 1-3, Bilanse i sprawozdania, lata 1947 – 1949, sygn. 4-9, Akta kredytowe – zawierają m.in. dokumentację dot. stanu gospodarczo-finansowego instytucji, lata 1946 – 1949, sygn. 10-22, Bilanse i sprawozdania, lata 1945 – 1949, sygn. 23-26.

The history of the creator:

Bank Gospodarstwa Spółdzielczego rozpoczął działalność na podstawie dekretu z dn. 24 kwietnia 1946 r. z połączenia Centralnej Kasy Spółek Rolniczych z Bankiem „Społem”. BGS był centralną instytucją kredytową spółdzielczości miejskiej i wiejskiej. Dekret z dn. 25 października 1948 r. o reformie bankowej postawił Bank Gospodarstwa Spółdzielczego w stan likwidacji. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Skarbu z dn. 11 lutego 1949 r. agendy Banku zostały przekazane Państwowemu Bankowi Rolnemu oraz Bankowi Związku Spółek Zarobkowych S.A. Likwidacja BGS, Oddziału Wojewódzkiego w Białymstoku została zakończona w połowie 1949 r.

Border dates:

[1945] 1946-1949

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

26

Total archival units developed :

26

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak