Bank Inwestycyjny Oddział Wojewódzki w Białymstoku

Reference code
4/345/0
Border dates
[1948] 1949-1969
Number of series
5
Number of scans
0

Content:

Organizacja, zarządzenie, personel – m.in. protokóły z kontroli głównych oddziałów, lata 1949 – 1969, sygn. 1-27, Sprawozdawczość operacyjno-rachunkowa – roczne sprawozdania finansowe, lata 1959 – 1969, sygn. 28-38, Planowanie Inwestycji, lata 1949 – 1951, sygn. 39-51, Finansowanie, kontrola i rozliczenia inwestycji, lata 1954 – 1969, sygn. 52-69, Finansowanie i kontrola przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego – plany i sprawozdania gospodarczo-finansowe przedsiębiorstw budowlanych i remontowych, lata 1954 – 1956, sygn. 70-103.

The history of the creator:

Bank Inwestycyjny został utworzony na podstawie dekretu z dn. 25 października 1948 r. o reformie bankowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Skarbu z dn. 20 października 1949 r. rozpoczął swoją działalność z dn. 1 listopada 1949 r., przejmując wszystkie agendy oraz aktywa i pasywa zlikwidowanego Banku Gospodarstwa Krajowego. Głównym zadaniem Banku Inwestycyjnego było finansowanie inwestycji oraz kontrolowanie finansowo-technicznej ich realizacji oraz finansowanie i kontrola przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego. Oddział Wojewódzki Banku Inwestycyjnego w Białymstoku obejmował obszar woj. białostockiego. Bank Inwestycyjny zlikwidowany został na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 23 października 1969 r.

Border dates:

[1948] 1949-1969

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

103

Total archival units developed :

103

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak