Komitet Powiatowy Białostocki Ochrony przed Cholerą

Reference code
4/349/0
Border dates
1831-1832
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły posiedzeń, zestawienia imienne dotkniętych cholerą na terenie miasta Białegostoku i powiatu białostockiego, sprawy pomieszczeń, leków 1831-1832, sygn. 1-6.

The history of the creator:

W związku z rozpowszechnianiem się cholery w miastach gubernialnych i powiatowych powołano komitety epidemiczne. Na terenie obwodu białostockiego utworzono przy Rządzie Obwodowym komitet obwodowy, któremu podlegały komitety powiatowe. W ich skład wchodzili: marszałek powiatowy, horodniczy, komisarz ziemski, naczelnik inwalidzkiej komendy, poczmajster lub ekspedytor. Zadaniem komitetów było przeciwdziałanie epidemii, szerzenie informacji o zasadach profilaktyki, opieka nad dotkniętymi chorobą, organizacja nadzoru medycznego, piecza nad prawidłowym pochówkiem ofiar i pozostałymi przy życiu sierotami. W celu sprawniejszego działania, centralne wytyczne zalecały dzielenie powiatów na okręgi, nadzór nad nimi należał do osób wyznaczonych przez komitety choleryczne. Zadania swe komitety realizowały przy pomocy urzędników miejskich i ziemskich, policji, wojska, osób prywatnych. Komitety choleryczne nie zdołały jednak skutecznie przeciwdziałać epidemii.

Border dates:

1831-1832

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Bělostokskîj Uězdnyj Predochranitel'nyj Komitet ot Cholery

Languages:

Availability:

Total archival units:

6

Total archival units developed :

6

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak