Rada Białostockiego Instytutu Panien Szlacheckich

Reference code
4/352/0
Border dates
[1826-1833] 1849-1918
Number of series
2
Number of scans
0

Content:

Akta Komitetu ds. remontu pałacu Branickich 1826-1833, sygn. 1-2. Inwentarze pomieszczeń i budynków zespołu pałacowego, sporządzone w 1808 r. Protokoły posiedzeń Rady Instytutu 1894-1918, sygn. 3-20. Protokoły inspektora klasowego 1896-1898, sygn. 21-22. Księgi rachunkowe 1905-1914, sygn. 23-25. Akta administracyjno-gospodarcze, sprawy nauczania i wychowania 1849-1918, sygn. 26-155. Akta personalne pracowników Instytutu 1870-1918, sygn. 156-205. Charakterystyka i opis przebiegu służby pracowników Instytutu. Akta personalne wychowanek Instytutu 1905-1917, sygn. 206-397. Rejestr pism wychodzących 1914, sygn. 398.

The history of the creator:

Białostocki Instytut Panien Szlacheckich był szkołą żeńską kształcącą córki szlachty z guberni grodzieńskiej, mińskiej, wileńskiej oraz Obwodu Białostockiego, tworzących wówczas Białoruski Okręg Naukowy. Siedzibą Instytutu został pałac Branickich w Białymstoku. Główny zarząd szkoły należał do Rady Instytutu w skład, której wchodzili: generał- gubernator wileński jako prezes, zarządzający Obwodem Białostockim- zastępca prezesa, oraz członkowie- kurator Białoruskiego Okręgu Naukowego, marszałek szlachty Obwodu Białostockiego, delegaci szlachty, z każdej guberni po jednym, oraz członkowie do spraw nauczania i gospodarczych. Do kompetencji Rady należał nadzór nad całokształtem działalności placówki, zwłaszcza rozpatrywanie sprawozdań członków do spraw nauczania i gospodarczych, kontrola finansów, przyznawanie nagród i wymierzanie kar, przyjmowanie i zwalnianie pracowników. Zarząd wewnętrzny Instytutu powierzono przełożonej, która kontrolowała nauczanie i wychowanie uczennic, oraz utrzymywanie dyscypliny. W 1843r. po likwidacji Obwodu Białostockiego, skład i działalność Rady uległy znacznemu ograniczeniu. Białostocki Instytut Panien Szlacheckich wchodził w skład resortu „ Instytucji Cesarzowej Marii”. Na mocy postanowienia Głównej Rady resortu w 1855r. przywrócono Białostockiej Radzie pełny zarząd zakładem. Rada składała się odtąd z przełożonej, oraz członków do spraw nauczania i gospodarczych. W 1914r. kancelaria instytucji ewakuowana została do Piotrogrodu, a w końcu 1917r. do Permu gdzie 1 kwietnia 1918r. dokonano likwidacji Instytutu.

Border dates:

[1826-1833] 1849-1918

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Sovět Bělostokskogo Instituta Blagorodnych Děvic

Languages:

Availability:

Total archival units:

398

Total archival units developed :

398

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

3.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak