Materiały dotyczące szkolnictwa

Reference code
4/353/0
Border dates
[1898] 1919-1939
Number of series
8
Number of scans
0

Content:

Okólniki MWR i OP, 1922-1926, sygn. 1; Szkoły handlowe w Białymstoku i Grodnie, 1928-1931/1933/, sygn. 2-5; Szkoły powszechne w Białymstoku i powiecie białostockim, /1898/ 1923-1939, sygn.6-12; Świadectwa szkół różnego typu z terenu i spoza woj. białostockiego, 1926-1939, sygn. 13-17; Świadectwa metrykalne uczniów, 1902-1920, sygn. 18; Fotografie, przed 1919-1919, sygn. 19-20.

The history of the creator:

Szkolnictwo w Białymstoku po około stuletniej przerwie zorganizowano w 1915r. Początkowo powołano Radę Opiekuńczą Szkół Polskich. Utworzono Towarzystwo Pomocy Szkół Polskich, które spełniało rolę zwierzchniej polskiej władzy szkolnej, niezależnej od władz niemieckich, zasięgiem oddziaływania obejmowało miasto Białystok i powiat białostocki. Po wyzwoleniu Białegostoku spod okupacji niemieckiej Towarzystwo przekształciło się w Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum, a po jego upaństwowieniu w Komitet Rodzicielski tej szkoły. Na mocy Rozporządzenia Ministra Wyznań i Oświecenia Publicznego z 1922r. powstał Okręg Szkolny Białostocki, siedziba Kuratorium mieściła się w Białymstoku. Okręg Białostocki obejmował województwo białostockie i nowogródzkie z wyjątkiem niektórych powiatów, placówka funkcjonowała do 1927r. Następnie szkolnictwo białostockie na krótki czas podporządkowane zostało Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego. Z czasem istniejące wówczas okręgi szkolne uległy reorganizacji. Do 1932r. w strukturze organizacyjnej gimnazjum istniały klasy I-III, które stanowiły tzw. gimnazjum niższe oraz klasy IV-VIII, gimnazjum wyższe. Obok placówek państwowych funkcjonowały też prywatne i społeczne, nauka w tych szkołach trwała 9 lat, ponieważ istniały tam klasy wstępne. Reforma z 1932r.stworzyła sześcioletnie gimnazja, oparte na ukończonej szkole powszechnej (VI klas szkoły powszechnej III stopnia lub VII klas szkoły II stopnia). Pierwsze cztery lata zreformowanej szkoły średniej stanowiły gimnazjum, kolejne dwa liceum. Szkoły zawodowe podzielono na niższe, gimnazjalne i licealne. W okresie międzywojennym w Białymstoku istniało dość dużo szkół średnich różnego typu natomiast gorzej przedstawiała się sytuacja ze szkołami powszechnymi.

Border dates:

[1898] 1919-1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

20

Total archival units developed :

20

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 20