Sąd Grodzki w Bielsku Podlaskim

Reference code
4/373/0
Border dates
1944-1950 [1951-1953]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

W zespole zachowały się sprawy o kradzieże, pobicia, przywłaszczenia, nielegalnego pędzenia samogonu, o eksmisję, wprowadzenie w posiadanie majątku opuszczonego, o ustanowienie opieki nad majątkiem, o stwierdzenie zgonu 1944-1950 [1951-1953]; sygn. 1-4338

The history of the creator:

Border dates:

1944-1950 [1951-1953]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

4338

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

7.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak
Delivery and acceptance list Tak