Zbiór afiszów i druków ulotnych

Reference code
4/376/0
Border dates
1920-1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Obwieszczenia władz obcych, 1944; sygn. 1-6 Dekrety KRN i PKWN, 1944-1954; sygn. 7-16 Materiały XI Sesji KRN, 1946; sygn. 17-23 Wiadomości radiowe, 1945; sygn. 24 Referendum, 1946; sygn. 25-41 Wybory do Sejmu, 1947; sygn. 42-56 Zarządzenia Ministerstw, 1944-1947; sygn. 57-76 Odezwy jednostek szczebla centralnego, 1944-1950; sygn. 77-107 Ziemie Odzyskane, 1946-1948; sygn. 108-116 Odezwy Wojew. Rady Narodowej i Wojewody Białostockiego, 1944-1950; sygn. 117-154 Odezwy, obwieszczenia jednostek wojewódzkich, 1944-1950; sygn. 155-185 Zarządzenia Prezydenta i Zarządu Miejskiego w Białymstoku, 1944-1948; sygn. 186-197 Uroczystości w mieście związane z wyzwoleniem, 1944-1945; sygn. 198-204 Odezwy polityczne drukowane w Białymstoku, 1945; sygn. 205-208 Zarządzenia, ogłoszenia jednostek powiatowych, 1944-1950; sygn. 209-225 Odezwy stronnictw politycznych, 1944-1948; sygn. 226-235 Odezwy organizacji społecznych, 1944-1949; sygn. 236-248a Afisze, plakaty, druki dotyczące oświaty i kultury, 1945-1950; sygn. 249-261 Dopływ zgodnie z decyzją Komisji Metodycznej z dn. 16.10.2002r., 1920; sygn. 262-266 (wśród 5 odezw jest jedna fotokopia)

The history of the creator:

Zbiór plakatów powstał z materiałów wyłonionych z różnych zespołów, głównie z akt władz administracji państwowej wszystkich szczebli, w trakcie ich porządkowania w APB. Najczęściej były to plakaty zawierające ogłoszenia, obwieszczenia, rozporządzenia, ulotki, hasła przesyłane do urzędów administracji państwowej w celu wywieszenia i podania ich treści do publicznej wiadomości. Część materiałów wyłączono z zespołu Białostocki Urząd Wojewódzki, gdzie w Wydziale Kultury i Sztuki znajdowały się afisze teatralne. Część dotyczącą referendum 1946r. zinwentaryzowano, pozostawiając w zespole.

Border dates:

1920-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

267

Total archival units developed :

262

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Other aids Tak 5
Book inventory approved Tak 262