Kasa Gubernialna Augustowska

Reference code
4/382/0
Border dates
1820-1865
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Sprawy zabezpieczenia hipotecznego pożyczek, kaucji i innych wierzytelności, 1820-1865, sygn. 1-111.

The history of the creator:

Kasy gubernialne powstały w 1837r. z przemianowania kas wojewódzkich, które powołano na mocy postanowienia namiestnika z 14 grudnia 1816r. Nadzór nad kasami sprawowały wydziały skarbowe w rządach gubernialnych. Podstawowym zadaniem kas było przyjmowanie dochodów skarbowych i wypłata wydatków. Dochody i wydatki kas dzieliły się na zwyczajne i depozytowe. Do sum zwyczajnych należały: nadwyżki z kas obwodowych, dochody pobierane z cła, z konsumpcji, z dzierżaw dóbr i lasów rządowych, z opłat stemplowych, podatku koszernego, fundusze na utrzymanie władz miejscowych. Na sumy depozytowe składały się: kaucje, vadia, składki ogniowe, pensje wstrzymane, fundusze instytutów, fundusze miast. Na podstawie ustawy z 31 grudnia 1866r. podporządkowano kasy Ministerstwu Finansów w Petersburgu. W tym samym roku kasy gubernialne zakończyły działalność.

Border dates:

1820-1865

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

111

Total archival units developed :

111

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 111