Inspektorat Szkolny we Włodawie

Reference code
36/14/0
Border dates
[1920-1943] 1944-1950 [1951-1961]
Number of series
23
Number of scans
0

Content:

część I. Akta nauczycieli, szkół, bibliotek z lat [1920-] 1939-1950 [1951-1955] - sygn. 1-307; zastosowano układ inwentarza w kolejności alfabetycznej haseł według wykazu akt. Materiały są przemieszane pod względem rzeczowym i chronologicznym. Trudno określić sygnaturę dla poszczególnych grup rzeczowych akt; część II. Akta osobowe nauczycieli z lat [1913-1943] 1944-1950 [1951-1961] - sygn. 1-281

The history of the creator:

W 1944 r. powstał Inspektorat Szkolny we Włodawie. W 1950 r. inspektoraty szkolne zostały zlikwidowane, w ich miejsce powstały wydziały oświaty przy prezydiach powiatowych rad narodowych. Na podstawie instrukcji Ministerstwa Oświaty z dnia 30 października 1950 r. w sprawie tymczasowego ramowego podziału funkcji w wydziałach oświaty prezydiów rad narodowych ustalono ramy organizacyjne i podziały czynności. Siedziba Inspektoratu Szkolnego w mieściła się we Włodawie na rogu ulic Kościuszki i Kościelnej, następnie przy ulicy Piłsudskiego 28. Status prawny – administracja specjalna, oświata. Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęto od podziału obwodu na rejony wizytacyjne, organizacji szkół oraz przygotowania akcji oświaty dla dorosłych. Organizowano kursy dokształcające, dla tych, którzy pracowali w szkolnictwie a nie mieli odpowiednich uprawnień. W 1946 r. Kuratorium Oświaty Szkolnej poleciło inspektorom szkolnym zorganizować trzy miesięczne kursy dla kandydatów na nauczycieli mających co najmniej ukończoną „maturę gimnazjalną starego typu”. Głównymi zadaniami Inspektoratu był nadzór pedagogiczny nad szkołami, organizacja i nadzór przedszkoli oraz organizacja placówek opieki nad dzieckiem (domy dziecka, ogródki jordanowskie, kolonie i półkolonie). Organizowane były konferencje rejonowe.

Border dates:

[1920-1943] 1944-1950 [1951-1961]

Classification:

administracja specjalna

The name of the creator:

Dates:

1920-1959.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

rosyjski, polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

588

Total archival units developed :

588

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.9

Total current materials developed

3.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 588