Komisja Szkolna Księstwa Cieszyńskiego

Reference code
14/7/0
Border dates
[1904] 1918-1922 [1926]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta organizacyjno-administracyjne Komisji Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego: organizacja Komisji Szkolej Księstwa Cieszyńskiego, rozporządzenia, okólniki i instrukcje władz nadrzędnych, uchwały Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego i Tymczasowej Komisji Rządowej Księstwa Cieszyńskiego w sprawach ogólnych i szkolnych. Uchwały i zarządzenia własne w sprawach organizacyjnych i nauczania, protokoły posiedzeń Komisji, nauczanie w okresie plebiscytowym, organizacja rad szkolnych powiatowych, wykazy szkół podlegających Komisji z lat [1917-1918] 1918-1923, sygn. 1-123; Akta organizacyjno-administracyjne szkół podległych Komisji Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego [1910] 1919-1922, sygn. 124-448; Akta dotyczące nauczycieli: podania o posady, konkursy, nominacje, przysięgi służbowe, sprawy emerytalne, spisy nauczycieli z lat 1919-1922, sygn. 449-463; Akta personalne nauczycieli z lat [1904-1918] 1918-1922 [1922-1926], sygn. 464-795, 448a, 491a-b, 492a-g, 493a-f, 495a, 496a, 498a-d, 499a-b, 501a, 503a-d, 573a-c, 574a-f, 576a, 579a-c, 581a, 584a-c, 585a-k, 586a-d, 610a-d, 611a-d, 612a, 614a-b, 615a, 620a, 640a, 641a, 642a, 643a, 678a, 747a,750a-b, 795a.

The history of the creator:

Komisja Szkolna Księstwa Cieszyńskiego powstała w 1918 roku i swoją działalność opierała na Statucie Organizacyjnym Tymczasowej Administracji Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego zatwierdzonym uchwałą Rady Ministrów z 25 listopada 1918 roku w Warszawie. Zgodnie z paragrafem 2 Statutu agendy w zakresie szkolnictwa księstwa cieszyńskiego, należące dotąd do zakresu działania Śląskiej Rady Szkolnej Krajowej i Śląskiego Wydziału Krajowego w Opawie oraz czynności przekazane przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przeszły 1 grudnia 1918 roku tymczasowo na Komisję Szkolną Księstwa Cieszyńskiego. Siedzibą Komisji Szkolnej był Cieszyn. W skład Komisji weszli: przewodniczący, reprezentant wyznania katolickiego, reprezentant wyznania ewangelickiego, reprezentant wyznania mojżeszowego, trzej delegaci Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, dwaj reprezentanci narodowości niemieckiej, znawcy szkolnictwa średniego, seminariów nauczycielskich, szkolnictwa ludowego, wydziałowego, zawodowego, inspektor szkół średnich, elementarnych i seminariów nauczycielskich. Organem wykonawczym tymczasowej administracji szkolnej księstwa cieszyńskiego było Biuro Komisji Szkolnej. Komisja Szkolna Księstwa Cieszyńskiego została zlikwidowana 15 lipca 1922 roku na podstawie art.. 2 rozporządzenia z 17 czerwca 1922 r. (Dz.U.Śl. Nr 1 poz.2), jej agendy zostały przejęte przez Wydział Oświecenia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego w Katowicach. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. K. Kopieczek, Cieszyn 1961]

Border dates:

[1904] 1918-1922 [1926]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

878

Total archival units developed :

878

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

2.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 20.09.1990, 0014-3