C.K. Urząd Powiatowy w Strumieniu

Reference code
14/10/0
Border dates
[1792] 1855-1868
Number of series
13
Number of scans
0

Content:

Zarządzenia i okólniki z lat 1856-1868, sygn. 1-9; Sprawy organizacyjne i osobowe: inwentarze biura, sprawozdania, statystyka, zakazane polskie wydawnictwa z lat 1857-1868, sygn. 10-18; Sprawy wojskowe: spisy poborowych, zakwaterowanie żandarmerii, uzupełnienie wojska, pobór z lat1857-1868, sygn. 19-26; Sprawy wyznaniowe i szkolne: budowy i remonty szkół, wypisanie dzieci ewangelickich ze szkół katolickich z lat [1826] 1855-1868, sygn. 27-41; Sprawy opieki społecznej i sanitarne: fundusz ubogich, utrzymanie szpitala, choroby zakaźne, koszty leczenia, ceny lekarstw z lat [1792] 1855-1868, sygn. 42-62; Sprawy rolne i leśne: statystyki rolne, szkody polne, spory graniczne, pozwolenia na poszukiwanie minerałów z lat 1859-1868, sygn. 63-70; Sprawy przemysłu i handlu: udzielanie koncesji z lat [1852] 1855-1868; Sprawy budowlane, wodne, drogowe: budowa i konserwacja dróg, urządzeń wodnych z lat 1860-1866, sygn. 80-83; Sprawy policyjne: ściganie przestępców, zwalczanie włóczęgostwa, pożary, zbiegli z zaboru rosyjskiego z lat 1855-1868, sygn. 84-94; Sprawy gminne, wyborcze, ewidencja ludności: wybory w poszczególnych gminach do Sejmu Krajowego, ustalenia przynależności granicznej z lat 1857-1868, sygn. 95-116; Sprawy finansowe: wykaz domów i czynszów, podatki gminne z lat 1855-1868, sygn. 117-123; Sprawy różne: licytacje, przetargi, dzierżawy, umowy, zaświadczenia z lat 1861-1868, sygn. 124-128; Dzienniki podawcze, indeksy z lat 1855-1864, sygn. 129-139.

The history of the creator:

Urzędy powiatowe (Bezirksamt) zostały ustanowione jako najniższa władza administracji państwowej w monarchii austro-węgierskiej w 1853 roku (Reichs-Gesetz-Blatt fur das Kaiserthum Oesterreich, rok 1853, poz. 10). Urzędom tym przekazano równocześnie wymiar najniższej sprawiedliwości. Starostwo bielskie rozpadło się na trzy urzędy powiatowe z siedzibami w Bielsku, Skoczowie i Strumieniu. W skład Urzędu Powiatowego w Skoczowie wchodziły następujące miejscowości: Bąków, Chybie, Drogomyśl, Frelichów, Iłownica, Landek, Mnich, Ochaby, Pruchna, Rudzica, Strumień, Zabłocie, Zaborze, Zarzecze, Zbytków.. Urzędy powiatowe były w należących do nich terytoriach najniższymi jednostkami administracji państwowej we wszystkich sprawach nie wyłączonych dla innych władz lub organów. Podlegały one bezpośrednio Rządowi Krajowemu w Opawie. Kompetencje urzędów powiatowych określało szczegółowo zarządzenie ministra spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i finansów (Reichs-Gesetz-Blatt fur das Kaiserthum Oesterreich, r. 1853, poz.10). Działalność urzędów powiatowych zakończyła się w roku 1868 w związku z ponowną reorganizacją administracji państwowej. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. St. Poprawska, Katowice 1974]

Border dates:

[1792] 1855-1868

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

K.K. Bezirksamt in Schwarzwasser

Languages:

Availability:

Total archival units:

139

Total archival units developed :

139

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 14.12.1971, 0014-11