Akta miasta Cieszyna

Reference code
14/13/0
Border dates
[1416] 1519-1944
Number of series
11
Number of scans
0

Content:

Sprawy ogólno-administracyjne: stosunek miasta do książąt i monarchii, uroczystości państwowe, wizyty rodziny panującej, prawa i przywileje miasta, urbarze, protokoły posiedzeń władz miejskich, wybory do władz miejskich i różnych ciał ustawodawczych, granice miasta, zarządzenia wojenne, podział miasta z lat 1619-1944, sygn. 1-213, 56a, 122a, 191a, 205a, 208a, 210a, 213a-ł; Sprawy wojskowe: pobór do wojska, kwaterunek, budynki wojskowe, Gwardia Narodowa z lat 1662-1938, sygn. 214-274; Sprawy policyjne: porządek publiczny, nadzorowanie cen, listy gończe, inwigilacja, ochrona p/poż, paszporty, ruch ludności, prawa miejskie, Żydzi z lat 1564-1938, sygn. 275-479, 315a, 327a, 328a, 342a,463a; Sądownictwo: księgi kontraktów kupna-sprzedaży, testamenty, księgi i akta gruntowe, księgi wyroków sądu miejskiego, ciężary feudalne, utrzymanie zakładów karnych, przekazania dokumentów do Sądu Krajowego z lat 1554-1920, sygn. 480-596, 496a, 498a-h, 507a,514a, 553a-d,565 a-c, 570a, 574a-b, 575aa-b; Sprawy majątkowe, podatki: inwentarze majątku miasta, pożyczki, dzierżawa obiektów miejskich, korespondencja w sprawach finansowych, budżety, sprawozdania finansowe, sprawy podatkowe, spisy podatników z lat 1519-1944, sygn. 597-795, 597aa, 605a-b, 672a-b, 794a; Rzemiosło, handel, rolnictwo: odpisy i oryginały przywilejów dotyczących wyszynku piwa i wina, prawo milowe, browar miejski, cechy, gospodarka rolno-hodowlana, poczta, kolej [1416] 1560-1932, sygn. 796-937, 841a, 904a-b, 906a, 907a, 935a, 936a; Oświata, kultura, sprawy religii: sprawy szkolne i uczniowskie, protokoły posiedzeń Miejscowej Rady Szkolnej, dzierżawa sali teatralnej, organizacja imprez artystycznych, sprawy kościelne z lat 1634-1913, sygn. 938-1031, 943a, 946a-b, 971a-t, 1031a-k; Opieka społeczna, zdrowotna, fundacje: zapomogi, świadectwa ubóstwa, sierociniec miejski, przytułek dla ubogich, szpital miejski, akta poszczególnych fundacji z lat 1711-1932, sygn. 1032-1126, 1048a, 1091a; Gmina Bobrek: protokoły posiedzeń Rady Gminnej, Wydziału Gminnego, rejestry osób przynależnych z lat 1892-1932, sygn. 1127-1132, 1132a-b; Akta rodziny Demelów z lat 1841-1903, sygn. 1133-1148; Sprawy budowlane: pozwolenia budowlane, akta budowlane poszczególnych budynków z lat 1728-1944, sygn. 1149-2448.

The history of the creator:

Miasto istniało w średniowieczu jako osada leżąca przy szlaku wiodącym przez Bramę Morawską z południa Europy. W końcu XIII w. stało się siedzibą księcia cieszyńskiego. W roku 1384 uzyskało prawa miejskie, a w niedługim czasie panujący książęta nadali mieszkańcom miasta przywileje warzenia i wyszynku wina i piwa. Obok rolnictwa i hodowli bydła były to główne źródła egzystencji mieszkańców Cieszyna przez następne stulecia. Po wymarciu Piastów cieszyńskich w 1653 r. księstwo cieszyńskie przeszło pod rządy Habsburgów, którzy sprawowali tu rządy poprzez Komorę Cieszyńską aż po 1918 r. Po upadku monarchii habsburskiej księstwo cieszyńskie zostało podzielone między Polskę i Czechosłowację. Także i samo miasto Cieszyn zostało podzielone wzdłuż rzeki Olzy. Polsce przypadła większa część miasta ze starą, zabytkową zabudową i zamkiem. Polski Cieszyn stał się w okresie międzywojennym siedzibą powiatu i licznych urzędów na szczeblu powiatowym. Powiat ten wchodził w skład Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach. Po wkroczeniu wojsk polskich na Zaolzie w 1938 r. miasto zostało połączone pod wspólną polską władzą. W latach II wojny światowej całe dawne księstwo cieszyńskie wraz ze stolicą - Cieszynem, znalazło się w obrębie III Rzeszy, a po roku 1945 miasto zostało ponownie podzielone między Polskę i Czechosłowację według linii ustalonej w okresie międzywojennym. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Staszków, Katowice 1992]

Border dates:

[1416] 1519-1944

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

2547

Total archival units developed :

2547

Total archival units without records:

0

Total current materials

46.0

Total current materials developed

45.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak