Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Zryw" Bzie Zameckie

Reference code
14/142/0
Border dates
1954-1958
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

Sprawy ogólno-administracyjne: ewidencja członków z 1954 roku, sygn. 1; Sprawy gospodarczo-finansowe: plany gospodarcze, bilanse, sprawozdania z lat 1954-1956, sygn. 2-9; Sprawy likwidacyjne: sprzedaż majątku spółdzielczego z lat 1956-1958, sygn. 10.

The history of the creator:

W latach 1950-1953 przystąpiono do uspołeczniania rolnictwa i tworzenia spółdzielni produkcyjnych. Powstawały one zgodnie z wytycznymi partii rządzącej i utworzonego Komitetu Organizacyjnego. Przynależność do spółdzielni była dobrowolna, a członkowie wnosili wkład ziemi, wkład inwentarzowy oraz materiał siewny. Spółdzielnie działały na podstawie statutu. Nowopowstałe spółdzielnie były zatwierdzane przez właściwe Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Referaty Rolnictwa i Leśnictwa PPRN były zobowiązane do opieki i pomocy agrotechnicznej. Spółdzielnie rolnicze były wpisane do rejestru Sądu Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na wniosek Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Oddziału Spółdzielczości Produkcyjnej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Wszelkie zmiany były także rejestrowane w rejestrze sądu. Spółdzielnie rolnicze były w latach 1951-1961 słabe ekonomicznie, zaznaczały się również trudności organizacyjne. Skutkiem tego większość spółdzielni została rozwiązana na podstawie uchwał podejmowanych na ogólnych zebraniach członków Spółdzielni. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. K. Kopieczek, Cieszyn 1968]

Border dates:

1954-1958

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

10

Total archival units developed :

10

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak