Rada Główna Opiekuńcza Polski Komitet Opiekuńczy w Hrubieszowie

Reference code
36/17/0
Border dates
1940-1944
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

referaty: Ogólny, Organizacyjno-Inspekcyjny, Finansowo-Gospodarczy, Opiekuńczy z lat 1940-1944 (sygn. 1-54) - układ akt w inwentarzu jest przemieszany.

The history of the creator:

W okresie okupacji niemieckiej organizacje polskiej opieki społecznej zostały zespolone w Radzie Głównej Opiekuńczej (RGO). W miastach, powiatach i gminach utworzono delegatury Polskiego Komitetu Opiekuńczego (PKO) zatwierdzone przez Rząd Generalnego Gubernatorstwa, podległe PKO RGO. Rozporządzenie z 23 lipca 1940 r. zobowiązywało wszelkie związki i stowarzyszenia pod karą rozwiązania i grzywny lub więzienia do zgłoszenia swej działalności z jednoczesnym dołączeniem statutu i wykazem stanu majątkowego w Wydziale Spraw Wewnętrznych przy GG. Z końcem okupacji ustała dotychczasowa działalność delegatur PKO. Na pierwszym powojennym posiedzeniu zarządu RGO PKO w Hrubieszowie, 7 listopada 1944 r., nastąpiła zmiana nazwy i ogólna reorganizacja. Polski Komitet Opiekuńczy przemianowano na Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Hrubieszowie Siedziba Rady Głównej Opiekuńczej Polskiego Komitetu Opiekuńczego mieściła się w Hrubieszowie Status prawny – stowarzyszenia i związki, dobroczynność i ochrona zdrowia. Delegatury PKO składały się z trzech członków narodowości polskiej zatwierdzanych przez starostę powiatowego. Przewodniczący i członkowie pełnili swoje funkcje honorowo. Pierwsze zebranie delegatury Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Hrubieszowie obyło się 24 października 1940 r. Prezesem delegatury został dr Władysław Kuczewski. Zadaniem PKO było niesienie pomocy biednej ludności z terenu miast, wsi, uchodźcom i przesiedleńcom, dzieciom w sierocińcach i, niekiedy jeńcom wojennym. Stosowano pomoc stałą i doraźną. Podopiecznym rozdawano produkty żywnościowe, środki czystości, odzież, obuwie, posiłki w kuchniach. Rozdawane produkty pochodziły ze zbiórek, imprez lub darów zagranicznych, bądź – w przypadku artykułów spożywczych – z przydziałów państwowych. Wszystkie zebrane produkty podlegały ścisłej ewidencji i stanowiły własność RGO, która w razie potrzeby rozdzielała je na poszczególne delegatury w powiecie.

Border dates:

1940-1944

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1940-1944, 1940-1944.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

54

Total archival units developed :

54

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak