Akta miasta Dubienki

Reference code
36/27/0
Border dates
[1773]1850-1915
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

rejestry klasyfikacyjne i pomiarowe gruntów miejskich, opisy posiadłości, książka rachunkowa, protokóły szkód wojennych z lat [1773]1850-1915 (sygn. 1-6)

The history of the creator:

W 1588 r. król Zygmunt III Waza wydał w Krakowie przywilej lokacyjny dla miasta Dubienki. W kolejnych latach nastąpiły dalsze nadania przywilejów i potwierdzenia praw miejskich. Z otrzymaniem praw miejskich wiązało się prowadzenie kancelarii miejskiej oraz archiwum. Akta miejskie sprzed 1785 r. nie zachowały się. 30 maja 1789 r. Dubienkę podniesiono do rangi stolicy szczątkowego województwa bełskiego. W ustawie z 2 listopada 1789 r. użyto określenia powiat dubieniecki. Dubienka należała do ziemi chełmskiej, w latach 1793-1795 do województwa chełmskiego, od 1810 r. do departamentu lubelskiego. Od I połowy XIX w. znalazła się w granicach administracyjnych powiatu hrubieszowskiego, następnie w okresie 1912-1915 weszła w skład guberni chełmskiej. W okresie II Rzeczypospolitej (1918-1939) była gminą miejską, następnie w okresie okupacji (1939-1944) gminą wiejską w powiecie hrubieszowskim. Siedziba władz znajdowała się w Dubience. Status prawny – administracja ogólna.

Border dates:

[1773]1850-1915

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1773-1773, 1850-1915.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

6

Total archival units developed :

6

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak