Akta gminy Olchowiec w Wierzbicy

Reference code
36/33/0
Border dates
1833-1954 [1955]
Number of series
6
Number of scans
0

Content:

Akta sprzed 1944 r. (sygn. 1-22); Dział Ogólno-Organizacyjny (sygn. 23-72, 267-268); Dział Finansowo-Budżetowy (sygn. 73-180); Dział Gospodarki Gminnej (sygn. 181-204, 214); Dział Administracji Społecznej (sygn. 205-2013) 6.V. Dział Administracyjny - sprawy poruczone (sygn. 215-266)

The history of the creator:

Zarząd Gminy (Prezydium Gminnej Rady Narodowej) Olchowiec, powiat chełmski, funkcjonował w latach 1867-1954. Siedziba gminy znajdowała się w miejscowości Wierzbica. Status prawny – administracja ogólna. W 1864 r. organy administracji gminnej stanowiły: zebrania gminne, wójt, sołtysi i sąd gminny z ławnikami. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r. utworzone zostały gminne rady narodowe. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy), prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). W 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1924 r. w skład gminy wchodziły: Aleksandrówka kol.; Bachus (Wanda) wieś; Bekiesza kol.; Bussówno wieś, folwark; Buza kol.; Chylin wieś, folwark; Hatyska kol.; Helenów I kol.; Helenów II kol.; Kozia Góra wieś, folwark; Leonówka wieś; Magdzinek kol.; Marcinowa Niwa kol.; Olchowiec wieś, kol., folwark; Pniówno wieś, folwark; Syczyn wieś; Syczyn-Werejce kol.; Święcica wieś, folwark; Tarnów wieś, kol.; Tarnów (Karczunek) kol.; Terenin kol., folwark; Wierzbica wieś; Władysławów wieś; Wólka Tarnowska wieś; Wygoda kol., folwark.

Border dates:

1833-1954 [1955]

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1833-1915, 1936-1955.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

rosyjski, polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

268

Total archival units developed :

268

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.2

Total current materials developed

2.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak